Strona główna

2016-07-07 12:52

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, weryfikując poczynione w toku śledztwa ustalenia, analizując pozyskany materiał dowody, zdecydowała o zasadności przedstawienia kolejnej osobie zarzutu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniej, w sprawie, w której uprzednio zarzut dopuszczenia się przestępstwa zgwałcenia w/wymienionej przedstawiono już 21 letniemu sprawcy. 

 

28-letniemu mężczyźnie narodowości ukraińskiej, ogłoszono zarzut doprowadzenia małoletniej do obcowania płciowego wykorzystując jej bezradność, tj. popełnienia czynu z art. 198 k.k.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, uznając, że jego stosowanie jawi się jako niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Sąd przychylając się do wniosku Prokuratury, orzekł o zastosowaniu wobec podejrzanego aresztu na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo określone w art. 198 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz  

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone