Strona główna

2016-07-21 11:27

W związku z ukazaniem się na jednym z portali społecznościowych, rzekomego „wezwania” do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, stwierdzono w sposób bezsprzeczny, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nie sporządziła tego pisma.

Sprawa zostanie wyjaśniona, a realizowane czynności zmierzać będą do zweryfikowania czy przedmiotowe pismo stanowi dokument, a następnie – w przypadku potwierdzenia, że jest to dokument w rozumieniu art. 115§14 k.k. – ustalenia w jakich okolicznościach i przez kogo doszło do jego podrobienia lub przerobienia w celu użycia za autentyczny, po czym użycia takiego dokumentu jako autentycznego.

Powyższe stanowić może przestępstwo z art. 270§1k.k., zagrożone m.in. karą pozbawienia wolności do lat 5.

Zgodnie z treścią art. 115§14 k.k. – dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz  

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone