Strona główna

2016-08-02 07:04

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego ujawniono przemyt 26 mln. papierosów w trzech kontenerach, które dostarczone zostały do portu w Gdańsku, na pokładzie statku płynącego z Malezji. Z dokumentów odprawy celnej wynikało, że zadeklarowane zostały wyroby szklane, podczas gdy w rzeczywistości w kontenerach znajdowały się wyroby akcyzowe w postaci papierosów. Towar sprowadził polski podmiot gospodarczy.  

 

Funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli kontenery z nielegalnym towarem, jak również ustalonego organizatora procederu. Wartość celną zabezpieczonego towaru oszacowano na 2 mln.zł.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła 37-letniemu Marcinowi B. zarzut wprowadzenia w błąd właściwego Urzędu Celnego i niedopełnienia obowiązków celnych, sprowadzając z zagranicy papierosy, bez ich oznaczenia znakami akcyzy, co spowodowało narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnych wielkiej wartości w kwocie ponad 28,5 mln. zł. - z tytułu cła, podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

Prokuratura wobec podejrzanego skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, uznając, że jest on niezbędny dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Sąd przychylając się do stanowiska prokuratury, zastosował wobec w/w areszt na okres trzech miesięcy.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstw z art. 87§1 k.k.s., art. 56§1 k.k.s oraz art. 63§2 k.k.s. Z uwagi na to, że kwota uszczuplonych należności publicznoprawnych jest wielka podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 (art.38§2 pkt 1 k.k.s.).     

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone