Strona główna

2016-09-02 14:24

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku zakończyła nadzorowane postępowanie skierowaniem do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku wniosku o wydanie wyroku skazującego, na podstawie art. 335§1 k.p.k., przeciwko 33- letniemu mężczyźnie. W/wymieniony oskarżony został o spowodowanie u pokrzywdzonego, będącego obcokrajowcem, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 156§1 pkt 2 k.k.

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2016r. przed jednym z gdańskich lokali. Pokrzywdzony został zaatakowany przez sprawcę, stracił równowagę i uderzył o podłoże, doznając obrażeń - określonych następnie przez biegłego - jako ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.   

Po dokonanej publikacji wizerunku sprawcy, w dniu 18.05.2016r. doszło do jego zatrzymania. Prokuratura po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego, wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec w/w środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował areszt na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo z art. 156§1 pkt 2 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz  

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone