Strona główna

2016-09-19 17:55

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przeciwko 34-letniemu mężczyźnie, oskarżonemu o to, że posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną oraz amunicję, tj. o czyn z art. 263§2 k.k. Nadto w/w oskarżony zostało o to, że kierował groźby karalne, wzbudzające u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia, tj. czynu z art. 190§1 k.k., dopuszczając się jego popełnienia w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64§1k.k.

 

Do w/opisanych zdarzeń, będących przedmiotem postępowania, doszło w czerwcu 2016r.  

Prokuratura, po przesłuchaniu podejrzanego, podjęła wówczas decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji wraz z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Za przestępstwo z art.263§2 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Natomiast czyn z art.190§1 k.k. zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przy czym art. 64§1 k.k. – w przypadku popełnienia przestępstwa w warunkach powrotu do przestępstwa – daje możliwość wymierzenia kary w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.      

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone