Strona główna

2016-10-07 09:17

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, w toku którego ujęto grupę sprawców szeregu oszustw, popełnionych tzw. metodą „na funkcjonariusza”.

 

Na tym etapie postępowanie dotyczy 18 wyłudzeń.

Przestępstwa były popełniane w okresie od maja do września 2016r. na terenie całej Polski, między innymi w województwie pomorskim.

Prokurator koordynując działania realizowane przez KWP w Gdańsku, podejmował decyzje o łączeniu kolejnych spraw.

Jak ustalono sprawcy podając się za funkcjonariuszy policji, posługując podrobionymi legitymacjami policyjnymi, informując o konieczności zabezpieczenia pieniędzy dla potrzeb prowadzonych postępowań, wyłudzili łącznie ponad półtora mln. zł., zarówno od osób starszych, jak i pracowników kantoru oraz banku.

Dotychczas zarzuty przedstawiono 7 podejrzanym.

Zatrzymanie dwóch pierwszych podejrzanych miało miejsce w maju 2016r., cztery osoby zostały zatrzymane we wrześniu 2016r., natomiast w dn. 5 października 2016r. zatrzymano kolejnego sprawcę.

Prokurator podjął decyzję o przedstawieniu 25-letniemu mężczyźnie (zatrzymanemu we wrześniu) - jak ustalono - organizatorowi przestępczego procederu – 18 zarzutów polegających na wyłudzeniu kwot od kilku tys. zł. do kilkudziesięciu tys. zł., a w dwóch przypadkach mienia znacznej wartości – prawie miliona zł. oraz niemal 300 tys. zł., a także posługiwania się podrobionymi dokumentami.

Pozostałych sześcioro podejrzanych – w wieku od 18 lat do 55 lat – pełniących rolę tzw. kurierów, usłyszało od jednego do pięciu zarzutów, także dotyczących wyłudzeń, w dwóch przypadkach mienia znacznej wartości oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do Sądu z wnioskami o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd podziel stanowisko prokuratury, stosując wobec 7 podejrzanych areszty na okres 3 miesięcy.  

Sprawa ma charakter rozwojowy, realizowane są dalsze czynności. 

Za przestępstwo oszustwa z art. 286§1k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, przy czym w przypadku gdy oszustwo dotyczy mienia znacznej wartości (art.294§1k.k.) – kara pozbawienia wolności do lat 10.                               

Przestępstwo polegające na użycia jako autentycznego podrobionego dokumentu (art. 270§1k.k. ) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone