Strona główna

2016-10-31 16:26

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób pokrzywdzonych, poprzez zawarcie umów przenoszących własność nieruchomości. Łącznie śledztwo obejmuje 22 połączone postępowania.

Śledztwo zostało uprzednio przejęte z Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, na etapie gdy obejmowało 8 połączonych postępowań, przedmiotem, których były kwestie związane z zawieraniem umów sprzedaży nieruchomości, bądź umów pożyczek, których zabezpieczeniem były lokale mieszkalne. Do tych połączonych postępowań, dołączone zostało również  postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku, dotyczące zbliżonego procederu.

Następnie, w efekcie realizowanych czynności, w tym na skutek analizy innych postępowań – zarówno pozostających w toku, jak i takich, w których uprzednio podjęto decyzję o umorzeniu – do prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwa, dołączono kolejnych 13 spraw. Także te postępowania dotyczą bowiem zawierania szeregu kwestionowanych umów - pożyczek połączonych z umowami przeniesienia własności, bądź też umów sprzedaży.

Elementem łączącym w/w postępowania jest grupa osób, występująca w różnych konfiguracjach, głownie jako pożyczkobiorcy, bądź pośrednicy.

Aktualnie analizowanych jest kilkanaście kolejnych spraw pod kątem ich połączenia. Nadto weryfikowane i poddane analizie są materiały przekazane przez Stowarzyszenie 304, a także uzyskane w toku postępowania, wśród których jest ponad 200 aktów notarialnych.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz  

       

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone