Strona główna

2016-12-09 18:06

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Gdańsku z dnia 6.12.2016r. do kontynuowania postępowania Prokuratury Rejonowej w Elblągu, dotyczącego m.in. zdarzenia z dnia 24 listopada 2016r., którego ofiarą był 11-latek, wyznaczono Prokuraturę Rejonową w Kartuzach. Na etapie nadzorowania postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu, podejrzanemu przedstawiono zarzuty obejmujące popełnienie przestępstw z art. 157§2k.k. na szkodę dwóch osób – wskazanego 11-latka oraz 58- letniego mężczyzny, wobec którego podejrzany kierował także groźby karalne, co również zostało mu zarzucone. Wobec podejrzanego zastosowano wówczas dozór Policji połączony z zakazem zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.   

Po przekazaniu postępowania Prokuratura Rejonowa w Kartuzach uzupełniła zgromadzony materiał dowodowy, poprzez m.in. przesłuchanie kolejnych świadków oraz uzyskanie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Jednocześnie Prokuratura Rejonowa w Kartuzach ustaliła, że podejrzany nie podjął dozoru Policji, jak również nie ma stałego miejsca pobytu oraz był wielokrotnie karany.

Dlatego też prokurator podjął decyzję o zatrzymaniu podejrzanego oraz jego doprowadzeniu.

W dniu 9.12.2016r. ogłoszono 30- letniemu podejrzanemu zmienione zarzuty. W zakresie przestępstwa kierowania gróźb karalnych m.in. rozszerzono okres popełnienia przestępstwa. Nadto przyjęto, że podejrzany działając w zamiarze spowodowania u pokrzywdzonych obrażeń ciała naruszających czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni, dokonał uszkodzeń ciała naruszających prawidłowe funkcjonowanie narządów ich ciała na okres poniżej 7 dni (art.13§1k.k. w zw. z art.157§1k.k. w zb. z art. 157§2k.k. w zw. z art. 11§2k.k. w zw. z art. 57a§1k.k.).

Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, negując swoje sprawstwo w zakresie kierowania gróźb karalnych.

Prokuratura uznając, że stosowny dotychczas wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji nie jest skutecznym, jak również uwzględniając stwierdzony brak stałego miejsca pobytu podejrzanego, skierował – celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania – wniosek do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.    

Postanowieniem z dnia 9.12.2016r. Sąd zastosował wobec podejrzanego areszt na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo z art. 157§1k.k., które (w fazie usiłowania) zarzucono podejrzanemu na szkodę obu pokrzywdzonych, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone