Strona główna

2016-12-14 15:44

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 6 oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 56 ust.1 i 2 oraz 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oskarżeni to mężczyźni w wieku od 29 lat do 33 lat, którzy przestępczą działalność realizowali w okresie od października 2015r. do czerwca 2016r. m.in. w miejscowościach powiatu gdańskiego.

Jednemu z w/wymienionych zarzucono czterokrotne wprowadzenie do obrotu znacznej ilości – łącznie ponad 1.160g., substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, poprzez jej przekazanie czterem innym osobom, w celu dalszej dystrybucji.  

Czterem oskarżonym, którym narkotyki były przekazywane, zarzucono m.in. uczestniczenie w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, poprzez jej zakupienie i przewożenie w celu dalszej dystrybucji. Przy czym w przypadku dwóch z tych oskarżonych, uczestniczenie w obrocie dotyczyło także przechowywania, przygotowanych do wprowadzenia do obrotu, środków odurzających i psychotropowych.  

Kolejnemu z oskarżonych przypisano posiadanie amfetaminy oraz środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz psychotropowego w postaci kokainy.    

Czterech oskarżonych przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i wobec nich skierowano także wnioski o wydanie wyroku skazującego w trybie art. 355§2 k.p.k.

Wobec dwóch zastosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 Przestępstwo z art. 56 ust.1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wprowadzaniu do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych lub środków odurzających albo uczestniczenie w takim obrocie, zagrożone jest grzywną i karą pozbawienia wolności do lat 12.

 

Określone w art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone