Strona główna

2016-12-16 14:30

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście analizując zgromadzony materiał dowody podjęła decyzję o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów 25 –letniemu mężczyźnie oraz 46 – letniej kobiecie, a także zatrzymaniu w/w osób oraz przeszukaniu trzech lokali mieszkalnych i domu jednorodzinnego. W dniu 15.12.2016r. Policja zatrzymała podejrzanych oraz przebywającą w jednym z mieszkań kobietę, która w sprawie została przesłuchana w charakterze świadka. W wyniku przeszukania zabezpieczono m.in. znaczną ilość substancji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stanowi środki zastępcze, a także dwie jednostki broni.

W dniu 16.12.2016r. prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 165§1pkt 2 k.k., polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, wprowadzając do obrotu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej szkodliwą dla zdrowia substancję w postaci środka zastępczego 4- CMC. Przestępczą działalność podejrzani realizowali w okresie od lipca 2014r. do listopada 2016r. w Gdańsku, czyniąc sobie z powyższego stałe źródło dochodu i działając wspólnie i w porozumieniu.

Nadto podejrzanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut z art. 263§2k.k., tj. posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej – tj. pistoletu gazowego. 

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wyjaśnienia złożył wyłącznie podejrzany w zakresie zarzutu posiadania broni.

Prokuratura zdecydowała o skierowaniu do Sądu wniosków o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.       

Przestępstwo z art. 263§2k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

Podobnie czyn z art. 165§1pkt2k.k., przy czym z uwagi na przyjęcie uczynienia sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu, górna granica ustawowego zagrożenia może zostać zwiększoną o połowę – wynosić lat 12.   

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone