Strona główna

2016-12-19 08:49

Podejrzani w związku z ujawnioną uprawą konopi.

 

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku złożyła w dniu 15.12.2016r. wnioski do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do dwóch mężczyzn w wieku 32 lat, którzy wspólnie i w porozumieniu uprawiali w pomieszczeniu piwnicznym przynależnym do lokalu mieszkalnego, położonego w jednej z dzielnic Gdańska, konopie inne niż włókniste w ilości ponad 100 krzewów.

W pomieszczeniu tym ujawniono namioty, działającą instalację oświetleniową oraz wentylacyjną z filtrami węglowymi, zaś wewnątrz namiotów znajdowały się doniczki z zawartością w/w konopi. Uprawa mogła dostarczyć znaczną ilość środków odurzających. Ponadto w przeszukiwanym mieszkaniu ujawniono i zabezpieczono znaczną ilość gotowego do użycia suszu roślin konopi innych niż włókniste (ponad 80g.), stanowiących kilkadziesiąt pojedynczych porcji handlowych narkotyku.

Każdemu z podejrzanych przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na uprawie do dnia 14.12.2016r. konopi innych niż włókniste, co stanowiło uprawę mogąca dostarczyć znaczne ilości ziela konopi (innych niż włókniste). Powyższe przestępstwo, kwalifikowane z art. 63 ust.1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. 

Ponadto jednemu z podejrzanych zarzucono posiadanie znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste –  tj. czyn z art. 62 ust.1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10.

Podejrzani przyznali się do zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

W dniu 16.12.2016r. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania z zamianą na poręczenie majątkowe. 

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku       

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone