Strona główna

2016-12-20 18:32

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 21 – letniemu mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 177§1k.k. w zb. z art.177§2k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8.

Przyjęto, że oskarżony naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powodując wypadek, w wyniku którego cztery osoby pokrzywdzone doznały obrażeń ciała, w tym trzy osoby obrażeń kwalifikowanych jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Jak ustalono, w oparciu o zgromadzony materiał dowody, oskarżony w dniu 15 stycznia 2016r. w Gdańsku, kierując samochodem marki BMW, nie dostosował prędkości do panujących warunków i  stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo samochodem osobowym. W następstwie powyższego troje pasażerów tego samochodu doznało obrażeń ciała – w przypadku dwóch osób (małoletniej i jej matki) stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, natomiast odnośnie jednej osoby -  naruszających czynności narządów ciała na czas dłuższy niż 7 dni. Nadto u pokrzywdzonej przeprowadzono, na skutek ciężkiego stanu wywołanego obrażeniami, zabieg cesarskiego cięcia, a urodzona małoletnia również doznała rozstroju zdrowia stanowiącego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Wobec oskarżonego, który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakazu powstrzymana się od prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone