Strona główna

2016-12-22 16:23

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo, prowadzone przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku, dotyczące oszustw popełnionych na szkodę szeregu pokrzywdzonych – hodowców drobiu, przez przedstawicieli działającej do kwietnia 2016r. na terenie województwa pomorskiego spółki. 

Prokurator oceniając zgromadzony w toku śledztwa materiał dowody, podjął decyzję o przedstawieniu trzem podejrzanym zarzutów popełnienia czynu z art. 286§1k.k. w zw. z art. 294§1k.k., tj. doprowadzenia, działając wspólnie i w porozumieniu, ponad 40 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 8 mln. zł., poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciąganych zobowiązań, przyjmowania towaru na podstawie zawieranych umów i braku regulowania płatności.     

Podejrzani nie przyznali się do przedstawionych zarzutów, obejmujących okres działalności od grudnia 2015r. do kwietnia 2016r. i złożyli wyjaśnienia.

Prokurator wobec dwóch podejrzanych skierował do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował areszty warunkowo, mogą one ulec zmianie w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego.

Wobec trzeciego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo jest w toku, realizowane są dalsze czynności trwają przesłuchania kolejnych pokrzywdzonych.

Przestępstwo oszustwa, w przypadku gdy dotyczy mienia znacznej wartości, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone