Strona główna

2016-12-30 14:05

Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Śródmieście umorzyła prowadzone śledztwo w sprawie publicznego nawoływania w dn. 20.05.2016r. do popełnienia przestępstwa polegającego na zastosowaniu przemocy w postaci naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej z powodu jej przynależności politycznej. Przyjęto, że kwestionowane zachowanie nie realizuje ustawowych znamion czynu zabronionego określonego w art. 126a k.k.

Podstawą podjęcia decyzji o umorzeniu postępowania była ocena zgromadzonego materiału dowodowego, w tym okoliczności podniesione przez autorkę zakwestionowanego wpisu, wskazującą, że jego zamieszczenie na portalu społecznościowym nie miało na celu nawoływania do popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej, a polegało na wyrażeniu dezaprobaty co do formy i treści wystąpienia sejmowego w/wymienionej, w oderwaniu od przynależności politycznej i w ramach prawa do wyrażenia własnych poglądów.

 

Tatiana Paszkiewicz  

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone