Strona główna

2016-12-30 14:15

Prokuratura Okręgowa Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko siedmiu oskarżonym ( w wieku od 26 lat do 60 lat).

Dwóm oskarżonym – Michałowi S. oraz Krzysztofowi M. zarzucono dokonanie w sierpniu 2014r. zbrodni zabójstwa 57-letniego mężczyzny. Przyjęto, że działali oni wspólnie i w porozumieniu – pozbawili pokrzywdzonego wolności, wywieźli do miejscowości Postołowo, gdzie pokrzywdzony był bity, a następnie nieprzytomny złożony do przygotowanego wcześniej dołu. Michał S. zakopał pokrzywdzonego żywcem, dlatego też przyjęto, że działał ze szczególnym okrucieństwem. Z uzyskanej opinii z zakresu medycyny sądowej wynika, że pokrzywdzony zmarł w wyniku uduszenia. Natomiast drugi z oskarżonych działała w wyniku motywacji zasługującej na szczególnej potępienie, bowiem za udział w zabójstwie przyjął zapłatę.

Miejsce ukrycia zwłok zostało wskazane przez jednego z oskarżonych w grudniu 2015r.

Ponadto Michałowi S. zarzucono również dokonanie innych przestępstw, w tym dwukrotnego podżegania do składania fałszywych zeznań mających służyć za dowód w prowadzonym postępowaniu w sprawie zabójstwa, a także w okresie od lipca do sierpnia 2014r. umożliwienie kolejnemu oskarżonemu przywłaszczenie praw majątkowych w postaci prawa własności nieruchomości o wartości ponad 900.000zł. należącej do w/w pokrzywdzonego, stanowiącej mienie znacznej wartości. Oskarżony Michał S. zorganizował transakcję polegającą na zawarciu w formie aktu notarialnego umowy pożyczki w kwocie ponad 400.000zł. (przy czym wypłaconej w wysokości ponad 200.000zł.), której zabezpieczeniem była nieruchomość, poprzez nakłanianie kolejnych uczestników przestępczego procederu - tj. osoby, która podawała się za właściciela nieruchomości oraz osoby, która podrobiła dowód osobisty właściciela, a także działania wspólnie i w porozumieniu z osobą, którą asystowała przy czynnościach u notariusza.  

Zarzuty polegające na takim umożliwieniu jednemu z oskarżonych przywłaszczenie praw majątkowych przypisano także trzem innym w/wskazanym osobom (art.284par.1 w zw. z art. 294par.1k.k.) .

Natomiast oskarżony o przywłaszczenie praw majątkowych pokrzywdzonego, który został w sposób opisany powyżej pozbawiony życia, został również oskarżony o przywłaszczenie w lipcu 2014r. praw majątkowych w postaci prawa własności nieruchomości inne osoby pokrzywdzonej.

W sprawie oskarżony został również 34-latek, któremu przypisano dokonanie w kwietniu 2014r. oszustwa polegającego na nabyciu nieruchomości od pokrzywdzonej, po uprzednim wprowadzeniu jej w błąd co do dokonania płatności.

Wobec oskarżonych o zbrodnię zabójstwa, którzy nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu, stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Zbrodnia zabójstwa, dokonana ze szczególnym okrucieństwem lub w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (art.148§2 pkt 1,3 k.k.), zagrożona jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karą 25 lat pozbawienia wolności, bądź dożywotniego pozbawienia wolności.  

Przestępstwo z art. 284par.1k.k., gdy dotyczy mienia znacznej wartości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku         

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone