Strona główna

2017-01-11 13:31

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa prowadzonego w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Policji w związku z przygotowaniem zabezpieczenia oraz zabezpieczeniem zgromadzeń publicznych, w tym II Trójmiejskiego Marszu Równości, które odbyły się w dniu 21.05.2016r. w Gdańsku.

Uznano – oceniając zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, uzyskane dokumenty oraz zapisy zabezpieczonych nagrań – że podejmowane przez funkcjonariuszy publicznych czynności nie wyczerpały ustawowych znamion przestępstwa z art. 231§1k.k.

Wyjaśniano realizowane działania funkcjonariuszy na etapie planowania zabezpieczenia zgromadzeń, gdzie decydowano o wykorzystaniu odpowiednich sił i środków oraz o ich rozmieszczeniu i przyjęto, że były one prawidłowe i zgodne z Ustawą o Policji oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tej formacji.

W toku śledztwa poddano szczegółowej analizie także etap realizowania zabezpieczenia zgromadzeń w dn. 21.05.2016r. przez funkcjonariuszy Policji, kiedy m.in. przy Placu Zebrań Ludowych, gdzie zebrał się tłum i dochodziło do agresywnych zachowań, podjęto decyzję o użyciu środków przymusu bezpośredniego i w konsekwencji zatrzymano m.in. trzy osoby występujące w przedmiotowym postępowaniu w charakterze pokrzywdzonych. Ustalono, że podjęte wówczas przez funkcjonariuszy Policji decyzje i działania były zgodne z obowiązującymi przepisami (tj. Ustawą o Policji, Ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, a także przepisami wewnętrznymi Policji), jak również prawidłowe i uzasadnione okolicznościami.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

       

     

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone