Strona główna

2017-01-17 17:15

Ponad 760 osób oszukał  prowadzącą sklepy internetowe:  matterson.pl, macronom.pl, mat-com.pl, massvision.pl, agologic.pl, fuellmatt.pl, euroshopmatt.pl, sonet.pl. Marek W. 

Za ich pośrednictwem oferował do sprzedaży sprzęt RTV – AGD. Osoby, które zamówiły towar i dokonały płatności na wskazane przez niego konta,  nie otrzymały zamówionego towaru. Marek W. nie podjął żadnych czynności zmierzających do realizacji zamówień, jak również nie zwrócił pokrzywdzonym wpłaconych pieniędzy.            

Dokonane w toku prowadzonego w tej sprawie postępowania przygotowawczego ustalenia wykazały, że nie maił zamiaru wywiązać się ze swojego zobowiązania, a zatem działał z góry powziętym zamiarem oszukania klientów.

Działając w ten sposób, w okresie od 20 września 2010 r. do 17 lutego 2012 r. doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie przekraczającej 580.000 złotych. Ustalono również, że wymieniony  podrabiał środki płatnicze w postaci kart płatniczych różnych banków.             

Markowi W. zarzucono popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. oraz  z art. 310 § 1 k.k. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

W związku z działalnością Marka W. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w czerwcu  2014 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku IV Wydziału Karnego akt oskarżenia.            

Wyrokiem  z dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd uznał Marka W.   winnym zarzucanych mu przestępstw  i wymierzył  mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wymiarze 500 stawek dziennych po 50 złotych każda. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone