Strona główna

2017-01-24 16:35

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, analizując zgromadzony w toku prowadzonego śledztwa materiał dowodowy, w tym protokół z kontroli Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także analizę kryminalną sporządzoną przez Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, uznała, że zachodzą podstawy do przedstawienia zarzutu wobec byłej głównej księgowej, zatrudnionej do lipca 2016r. w jednej z gdańskich szkół podstawowych.       

W związku z powyższym prokuratura podjęła decyzję o zatrzymaniu i doprowadzeniu w/wymienionej, a także przeszukaniu lokali mieszkalnych.

Podejrzanej – l.56 – w dn. 24.01.2017r. przedstawiono zarzut wyłudzenia na szkodę Gminy Miasta Gdańsk mienia znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 1.180.000 zł., poprzez poświadczanie nieprawdy w elektronicznych dokumentach księgowych i bankowych oraz cykliczne dokonywanie szeregu nieuprawnionych przelewów z kont bankowych Szkoły na własne rachunki bankowe. Przyjęto, że podejrzana działała w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Zarzutem objęto okres od 2009r. do 2016r.  

Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia.

Prokuratura skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Przestępstwo oszustwa (art. 286§1k.k.) w stosunku do mienia znacznej wartości (art.294§1k.k.) – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Jednocześnie w wyniku w/wskazanego, zrealizowanego w dniu 23.01.2017r., przeszukania mieszkania ujawniono i zabezpieczono 5.700 kg. tabletek. Na podstawie uzyskanej wstępnej opinii biegłego ustalono, że przedmiotowe tabletki zawierają MDMA.

W związku z powyższym zatrzymany został 25 – letni mężczyzna, któremu prokurator w dn. 24.01.2017r. przedstawił zarzut uczestniczenia w obrocie, znaczną ilością substancji psychotropowych, w ilości ponad 16.000 sztuk tabletek zawierających MDMA.

Podejrzany przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia.      

Prokuratura skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Przestępstwo zarzucone podejrzanemu (art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii) – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.

Sąd uwzględnił wnioski prokuratury i zastosował wobec podejrzanych areszty na okres trzech miesięcy.  

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone