Strona główna

2017-02-02 08:08

Czynności realizowane w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwa, doprowadziły do zatrzymania - przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku - w dniu 31 stycznia 2017r. trzech osób – dwóch obywateli Bułgarii w wieku 34 lat i 39 lat oraz 35-letniej Polki, pod zarzutem popełnienia przestępstw z art. 204§1 i 2 k.k. – tj. ułatwiania uprawienia prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji.

 

W trakcie przeszukania lokali, w których przebywali podejrzani funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. nośniki pamięci, sprzęt komputerowy oraz biżuterię. Nadto zabezpieczono dwa samochodu należące do podejrzanych.  

 

Prokurator, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, przedstawił w/wymienionym – 39-letniemu mężczyźnie oraz zatrzymanej kobiecie, zarzuty ułatwiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, przyjmując, że podejrzani działali na terenie województwa pomorskiego, wspólnie i w porozumieniu, w okresie od grudnia 2014r. do stycznia 2017r. – w stosunku do jednej z pokrzywdzonych, a także w lutym 2016r. w odniesieniu do drugiej pokrzywdzonej.  

Podobnie 34-letniemu podejrzanemu zarzucono ułatwianie prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, na szkodę kolejnej pokrzywdzonej, w okresie od końca 2008r. do stycznia 2017r. na terenie m.in. województwa kujawsko – pomorskiego, pomorskim, a także opolskiego.    

 

Przyjęto, że podejrzani uczynili sobie z powyższego procederu stałe źródło dochodu.

Jak ustalono ułatwianie uprawiania prostytucji polegało na zapewnieniu pokrzywdzonym miejsca zamieszkania, a także zapewnienia środków transportu oraz wskazywaniu miejsc świadczenia usług. 

 

Podejrzana nie przyznała się do przedstawionych zarzutów i podczas realizowanych czynności złożyła wyjaśnienia.

Wobec w/wymienionej Prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowych w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Podejrzani mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. 

Prokuratura wobec w/w podejrzanych skierowała do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd uwzględnił wniosek wobec jednego z podejrzanych, natomiast wobec drugiego zastosował areszt warunkowy.     

 

Przestępstwo z art. 204§1i2k.k. – polegające na ułatwianiu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej prostytucji oraz czerpaniu korzyści majątkowych z prostytucji – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Przy czym z uwagi na przyjęcie uczynienia sobie z popełnienia przestępstw stałego źródła dochodu – górna granica ustawowego zagrożenia może być zwiększona o połowę. Podejrzanym grozi zatem kara pozbawienia wolności do 7 lat 6 miesięcy.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone