Strona główna

2017-02-08 09:50

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oceniając zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy podjęła decyzję o przedstawieniu 65-letniemu lekarzowi chirurgowi – onkologowi   31 zarzutów doprowadzenia 25 pacjentek, w tym jednej pacjentki małoletniej poniżej lat 15, do poddania się innym czynnościom seksualnym, podczas przeprowadzanych badań onkologicznych. Zarzuty obejmują okres od 2005-2015r., przy czym większość przestępczych zachowań miała miejsce w latach 2013-2015.   

 

Śledztwo w przedmiotowej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę od grudnia 2014r., kiedy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła jedna z pokrzywdzonych.

W toku postępowania realizowane były niezbędne czynności, w tym analizowano zabezpieczoną dokumentację lekarska, a także przesłuchano ponad 2.000 świadków – pacjentek podejrzanego, m.in. pod kątem typowania osób pokrzywdzonych.

Wszystkie ustalone pokrzywdzone zostały przesłuchane przed Sądem w obecności biegłego psychologa. Pozyskano stosowne opinie psychologiczne.

 

Prokurator uznając, że zachodzą podstawy do przedstawieniu zarzutów, zlecił również zatrzymanie podejrzanego, które zostało zrealizowane przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku w dniu 7.02.2017r. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli jednostkę broni palnej oraz amunicję, co do których weryfikowane jest legalność ich posiadania, a także rejestrator, którego zapis będzie poddany analizie.   

 

Podejrzany, podczas ogłoszenia zarzutów oraz przesłuchania w dniu 7.02.2017r., nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

Prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego, jako środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztowania.

Podejrzanemu za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Przestępstwo doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8, przy czym w przypadku osoby małoletniej – według stanu prawnego w dacie popełnienia czynu zarzuconego podejrzanemu – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.   

 

Śledztwo jest kontynuowane, trwają przesłuchania kolejnych świadków. 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone