Strona główna

2017-02-17 10:46

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje prowadzone od czerwca 2016r. przez Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku śledztwo dotyczące działania w okresie od połowy 2012r. do stycznia 2017r. w Gdańsku, zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się na szeroką skalę podrabianiem i przerabianiem dokumentów.

 

W dniu 14.02.2017r. zostało zatrzymanych 5 osób – kobieta w wieku 48 lat oraz mężczyźni w wieku od 46 do 70 lat. Podczas realizowanych w dniach 14-16.02.2017r. przeszukań, w tym miejsc zamieszkania podejrzanych, zabezpieczono m.in. liczne dokumenty, w tym polskie dowody osobiste i prawa jazdy (ponad 170 sztuk), a także komputery, pieczątki, hologramy używane przy zabezpieczaniu dokumentów tożsamości. 

 

Zebrany materiał dowodowy dostarczył podstaw do zarzucenia podejrzanym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu podrabianie i przerabianie dokumentów celem ich wykorzystania jako autentyczne, w kraju oraz na terenie innych krajów Unii Europejskiej (Irlandii, Szwecji, Norwegii, Niemczech).

Kierowanie grupą przestępczą zarzucono 48-letniej kobiecie.

Jak ustalono grupa działała w okresie od połowy 2012r. do stycznia 2017r. w Gdańsku.

Ponadto podejrzanym zarzucono dokonywanie fałszerstw szeregu dokumentów, w ramach zorganizowanej grupy i uzgodnionego podziału ról, a także czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Jak ustalono część podejrzanych, głównie kierująca grupą, zajmowała się fałszowaniem dokumentów, natomiast część przyjmowaniem zamówień i ich przekazywaniem fałszerzom, wraz ze zdjęciami i danymi, a po realizacji - dostarczaniem dokumentów zamawiającemu (bezpośrednio, pocztą albo kurierem). Jeden z podejrzanych pozyskiwał także utracone oryginalne dokumenty, celem ich wykorzystania do fałszowania innych.  

Fałszowanie dokumentów polegało na przerabianiu oryginalnych, bądź też ich podrabianiu na wzór oryginalnych. W ten sposób fałszowane były gównie polskie dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty, ale także m.in. świadectwa maturalne, dokumenty pojazdów.

Na tym etapie postępowania w zarzutach ujęto łącznie 21 sfałszowanych dokumentów, przy czym w różnej ilości odnośnie poszczególnych podejrzanych.   

 

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i za wyjątkiem kierującej grupą przestępczą podejrzanej, złożyli wyjaśnienia.

 

Prokuratura skierowała w dniu 16.02.2017r. do Sądu wnioski o zastosowanie wobec wszystkich w/w podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd uwzględnił powyższe wnioski stosując areszty wobec 5 podejrzanych.     

 

Sprawa ma charakter rozwojowy. 

 

Przestępstwo polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw (art. 258§1k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Przy czym kierowanie taką grupą (art.258§3k.k.) podlega karze pozbawienia wolności do lat 10.

Podrabianie i przerabianie dokumentów celem ich wykorzystania jako autentyczne (art.270§1k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Przy czym – gdy popełnienie przestępstwa stanowi stałe źródło dochodu lub następuje w zorganizowanej grupie – górna granica ustawowego zagrożenia może zostać zwiększona o połowę. 

 

Ponadto do przedmiotowego śledztwa zostały dołączone postępowania uprzednio prowadzone przez różne Prokuratury Rejonowe, w tym w Słupsku, Poznaniu, a głównie Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Oliwa w Gdańsku. W toku tych postępowań przedstawiono 8 podejrzanym (w wieku od 22 do 67 lat) zarzuty pomocnictwa albo współsprawstwa przy fałszowaniu dokumentów. Były to w odniesieniu do poszczególnych podejrzanych pojedyncze dokumenty, które – poza jednym podejrzanym – były przeznaczone dla innych osób. Straż Graniczna posiadając informacje o przekazywaniu podrobionych dokumentów, dokonywała zatrzymania poszczególnych osób oraz zabezpieczenia dokumentów.    

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku          

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone