Strona główna

2017-03-08 09:19

W dniu 2 marca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Tczewie (sygn. II K 480/15) zapadł wyrok skazujący - dwoje oskarżonych : 34-letnią kobietę oraz 48-letniego mężczyznę - w sprawie wyłudzenia 765 kredytów na łączną kwotę prawie 4 milionów złotych. Jest to efekt śledztwa o sygn. VI Ds. 3/13 przeprowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku wspólnie z Wydziałem do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zakończonego skierowaniem w czerwcu 2015 r. aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Tczewie.

 

Przedmiotem postępowania przygotowawczego był funkcjonujący na terenie miasta Tczewa, w latach 2007 – 2012, proceder wyłudzania kredytów na fikcyjne dane tożsamości nieistniejących klientów. W ten sposób, na przestrzeni kilku lat, wyłudzono łącznie około tysiąca kredytów na szkodę 7 różnych banków. Umowy kredytowe były zawierane w jednym biurze, którego właściciel załatwiał wszystkie formalności z bankami za pośrednictwem Internetu. Na rachunek właściciela banki przekazywały środki pieniężne przeznaczone dla klientów. Dokumentacja bankowa w formie papierowej przesyłana była przez banki na adresy wskazane w umowach, skąd „podbierana” była ze skrzynek pocztowych lub bezpośrednio od listonoszy przez podstawione osoby.

 

Elementem umożliwiającym funkcjonowanie procederu, a jednocześnie uwiarygadniającym samo biuro pośrednictwa, było spłacanie przez kolejne miesiące rat kredytowych, co „usypiało  czujność” banków oraz umożliwiało sprawcom podpisywanie kolejnych umów kredytowych. Wyłudzenia te były przedmiotem działań miejscowej Policji i Prokuratury, które na przestrzeni tych lat, prowadziły kilkanaście postępowań przygotowawczych zakończonych decyzjami o umorzeniu, co mogło utwierdzać sprawców w przekonaniu, co do skuteczności opracowanego schematu przestępstwa i ich bezkarności. Bowiem pomimo oczywistych podejrzeń, co do osób kierujących całym procederem, nie zdołano wówczas zgromadzić wystarczającego materiału dowodowego, który uzasadniałby przedstawienie tym osobom zarzutów i skuteczne pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Niemniej w ramach tych postępowań zabezpieczano informacje i dowody, które okazały się mieć istotne znaczenie dowodowe w przyszłości. Pod koniec 2012 r. sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku połączyli kilkanaście wcześniej umorzonych spraw i rozpoczęli trwające ponad rok śledztwo. W jego toku między innymi przeprowadzono kompleksową analizę zabezpieczonych wcześniej danych teleinformatycznych. Jej wyniki wykazały wówczas, że z biegiem lat sprawcy zaczęli z mniejszą starannością zachowywać pozory zawieranych transakcji z nieistniejącymi klientami. Okazało się bowiem, że weryfikacja numerów IP połączeń z systemami bankowymi wskazuje, że formalności z klientami musiałyby być realizowane nie w biurze, ale w prywatnym mieszkaniu właścicielki pośrednictwa kredytowego. W ten sposób funkcjonariusze zajmujący się analizą kryminalistyczną ujawnili istotny błąd, który popełnili sprawcy prawdopodobnie działający w przekonaniu, co do skuteczności i genialności prostoty stworzonego mechanizmu przestępczego. Równolegle Policja podjęła działania operacyjne ustalając osoby, które kilka lat wcześniej zostały wykorzystane przez sprawców do fałszowania podpisów na umowach kredytowych i odbierania korespondencji wysyłanej przez banki. Osoby te potwierdziły ustalenia śledztwa i wskazały organizatorów całego procederu. Wyniki wspomnianej analizy kryminalistycznej oraz powyższe relacje stanowiły dla prokuratury wystarczającą podstawę do sformułowania zarzutów, zatrzymania, a następnie tymczasowego aresztowania właścicielki biura pośrednictwa oraz jej bliskiego znajomego. Jednocześnie dokonano zabezpieczenia mienia sprawców w postaci między innymi 3 działek budowlanych o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych.

Osoby te oskarżono o wyłudzenie, w okresie od października 2007 r. do października 2012 r. - 765 kredytów, na szkodę 7 banków, o łącznej wartości bez mała 3 milionów 800 tysięcy złotych. Sąd podzielił ocenę dowodów przedstawioną przez prokuraturę. W wyroku wydanym w dniu 2 marca 2017 r., Sąd przychylił się również do stanowiska prokuratury w zakresie żądanej dla sprawców kary, która uwzględniała ich rolę w procederze, postawę w procesie oraz przyznanie się do winy, skazując kobietę na karę bezwzględną 3 lat pozbawienia wolności, a jej przestępczego wspólnika na karę 6 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł nadto karę grzywny i solidarny obowiązek naprawienia szkody w wysokości prawie 2 milionów złotych.

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone