Strona główna

2017-03-20 08:08

W ramach międzynarodowej współpracy, zespół prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz Prokuratury w Berlinie, wspólnie z funkcjonariuszami gdańskiego CBŚP i policji niemieckiej, prowadzi śledztwa dotyczące grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów, ich przerabianiem, legalizacja i sprzedażą. 

 

 

Prokuratura w Berlinie – w ramach prowadzonego postępowania – wyjaśnia kwestie dotyczące przestępstw kradzieży samochodów, do popełniania których dochodziło głównie w Niemczech. Jedynie pojedyncze kradzieże samochodów miały miejsce na terenie Włoch, czy też Szwecji.

 

Natomiast Prokuratura Okręgowa w Gdańsku – w odrębnym śledztwie – zajmuje się przestępstwami paserstwa tych pochodzących z kradzieży samochodów – ich nabycia i pomocy w zbyciu.

Postępowanie to obejmuje kilkadziesiąt pojazdów skradzionych głównie na terenie Niemiec o łącznej wartości ponad 6 mln. zł. W tej sprawie występuje 8 podejrzanych, a wobec dwóch z nich stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.       

 

Jak ustalono działająca od 2010r. grupa przestępcza składa się z kilkunastu osób, głównie Polaków. 

Generalnie mechanizm działania grupy polegał na nabywaniu zniszczonych samochodów (wraków) od ubezpieczycieli z Niemiec i jednocześnie kradzieżach samochodów odpowiednich marek, tak by były zgodne z nabytymi wrakami. Po czym kradzione samochody były przerabiane, albo na terenie Niemiec, albo po wwiezieniu do Polski. Przerabianie samochodów polegało na ich łączeniu, w taki sposób, aby część z numerem VIN pochodziła z pojazdów nabytych od ubezpieczyciela.

Tak przygotowane samochody były następnie rejestrowane, m.in. w Gdańsku, Łodzi i Ostródzie, po czym sprzedawane – na terenie województwa pomorskiego i łódzkiego, także za pośrednictwem autokomisów, czy też salonów samochodowych nieświadomym ich pochodzenia klientom.

W zainteresowaniu grupy były głównie samochody o znacznej wartości, w tym luksusowe jak Porsche, czy Mercedes SLS. Sprawcy kradli m.in. samochody marki BMW, Range Rover, Peugeot, a także kempingowe marki Fiat. 

 

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku w ostatnich dniach został zatrzymany kolejny podejrzany,  47-letni mężczyzna, mieszkaniec woj. pomorskiego, któremu prokurator zarzucił dokonanie 5 przestępstw paserstwa (w okresie od 2015r. do 2017r.), polegających na nabyciu  samochodów pochodzących z kradzieży dokonanych w Niemczech. Samochody przedstawiały wartość od 50 tys. zł. do 60 tys. euro. Podejrzanemu zarzucono także usunięcie oznaczeń identyfikacyjnych w samochodzie marki Peugeot.    

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w dn. 9.03.2017r. uwzględnił wniosek, stosując wobec podejrzanego areszt na okres 3 miesięcy. 

W wyniku podjętych czynności, zabezpieczono od podejrzanego trzy pochodzące z kradzieży samochody marki Peugeot 508. 

 

Dotychczas w toku śledztwa (Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) prokurator wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów także wobec 7 innych podejrzanych, również mieszkańców województwa pomorskiego.

Trzem z podejrzanych zarzucono udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oraz dokonanie przestępstw paserstwa (łącznie każdemu z podejrzanych przedstawiono po kilkadziesiąt zarzutów).

Natomiast pozostałym podejrzanym zarzucono popełnienie przestępstw paserstwa (od jednego zarzutu do kilku).

Podejrzani podczas realizowanych czynności z ich udziałem, nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, część z w/w złożyła wyjaśnienia. 

Łącznie zarzutami objęto kilkadziesiąt samochodów (blisko 40 pojazdów), skradzionych na terenie Republiki Federalnej Niemiec, o wartości od ok. 30 tys.zł. do nawet 700 tys.zł.

Wobec jednego z w/w podejrzanych, któremu przypisano udział w zorganizowanej grupie, zastosowano tymczasowe aresztowanie, natomiast wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia.

Jednocześnie jeden z podejrzanych jest nadal poszukiwany listem gończym.

 

W wyniku prowadzonego postępowania zdołano zabezpieczyć część samochodów, w tym od podejrzanych, ale głównie zabezpieczono samochody od nabywców, nieświadomych ich pochodzenia z czynu zabronionego.

 

Przestępstwo paserstwa (art.291§1k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5, przy czym gdy dotyczy mienia znacznej wartości zagrożenie wynosi 10 lat.

Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa (art.258§1k.k.) także zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.    

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone