Strona główna

2017-04-04 16:44

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku od lipca 2015r., zostały w dniu 4.04.2017r. zatrzymane dwie kolejne osoby – mężczyźni w wieku 25 lat oraz 39 lat, mieszkańcy powiatu kościerskiego.

 

Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby, poprzez pobieranie opłat za tzw. ochronę.

Pobierane opłaty były w wysokości od 300 do 500 zł. tygodniowo od jednej osoby świadczącej usługi seksualne, w zarzutach wskazano trzy takie osoby. 

Przyjęto, że podejrzani zajmowali się przestępczym procederem od stycznia 2015r. do stycznia 2017r., na terenie pow. kościerskiego oraz pow. kartuskiego i uczynili sobie z powyższego stałe źródło dochodu.

Podejrzani nie przyznali się do przedstawionych zarzutów i odmówili składania wyjaśnień.

 

Wobec 25-letniego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. 

Natomiast wobec 39-letniego podejrzanego skierowano do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 

 

Przestępstwo z art. 204§ 2k.k. – polegające na czerpaniu korzyści majątkowych z prostytucji – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Przy czym z uwagi na przyjęcie uczynienia sobie z popełnienia przestępstw stałego źródła dochodu – górna granica ustawowego zagrożenia może być zwiększona o połowę.

Podejrzanym grozi zatem kara pozbawienia wolności do 7 lat 6 miesięcy.

 

Na wcześniejszym etapie postępowania, w dniu 31.01.2017r. doszło do zatrzymania trzech innych osób – dwóch obywateli Bułgarii w wieku 35 lat i 39 lat oraz 35-letniej Polki, pod zarzutem popełnienia przestępstw z art. 204§1 i 2 k.k. – tj. ułatwiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji.

 

Prokurator przedstawił w/wymienionym – 39-letniemu mężczyźnie oraz zatrzymanej kobiecie, zarzuty ułatwiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, przyjmując, że podejrzani działali na terenie województwa pomorskiego, wspólnie i w porozumieniu, w okresie od grudnia 2014r. do stycznia 2017r. – w stosunku do jednej z pokrzywdzonych, a także w lutym 2016r. w odniesieniu do drugiej pokrzywdzonej.  

 

Natomiast 35-letniemu podejrzanemu zarzucono ułatwianie prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, na szkodę kolejnej pokrzywdzonej, w okresie od końca 2008r. do stycznia 2017r. na terenie m.in. województwa kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, a także opolskiego.    

Wobec w/wymienionej Prokurator zastosował dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Jeden z w/w podejrzanych jest tymczasowo aresztowany, wobec drugiego pozostaje aktualne poręcznie majątkowe.    

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone