Strona główna

2017-04-07 09:19

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku prowadzi postępowanie, w którym przedstawiono dwóm podejrzanym – mężczyznom w wieku 28 lat i 32 lat – zarzuty pobicia 32-letniej pokrzywdzonej.

Podejrzani usłyszeli również zarzuty znieważanie w/w, a jeden z podejrzanych – zarzut naruszenia nietykalności pokrzywdzonej.

Przyjęto, że podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego.

Podejrzani byli już wielokrotnie karani, zarzucono im pobicie w warunkach recydywy.  

 

Do przedmiotowych zdarzeń doszło w dn. 4.04.2017r. w Gdańsku.

Jak ustalono podejrzani zaczepili pokrzywdzoną po wyjściu z tramwaju, w którym już zachowywali się agresywnie w stosunku do innych pasażerów.

Na przystanku tramwajowym, bez powodu kierowali wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne i obraźliwe. Jeden ze sprawców naruszył także jej nietykalność.

Pokrzywdzona zaczęła uciekać, sprawcy dogonili ją, grozili pozbawieniem życia, jeden z napastników posiadał nóż, drugi kilkukrotnie uderzył pokrzywdzoną pięścią w głowę i w twarz.

W wyniku zdarzenie, pokrzywdzona doznała obrażeń, w postaci stłuczenia twarzy i rany głowy, naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni.

 

Po zgłoszeniu zajścia, Funkcjonariusze Komisariatu V Policji w Gdańsku podjęli interwencję i tego samego dnia zatrzymali sprawców napadu – mieszkańców Trójmiasta.

 

Jeden z podejrzanych przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, częściowo zgodne z powyższymi ustaleniami.

Drugi podejrzani nie przyznając się, odmówił składania wyjaśnień. 

Prokuratura po wykonaniu w dniu 6.04.2017r. czynności z udziałem podejrzanych,  skierowała wobec w/w wnioski do Sądu o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski stosując areszty. 

 

Przestępstwo pobicia (art.158§1k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Przy czym za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim jest m.in. nóż (art.159§ ) grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.  

 

Podejrzanym zarzucono popełnienie tych czynów w warunkach powrotu do przestępstwa, tym samym grozi – jednemu z podejrzanych kara pozbawienia wolności do 4 lat i 6 miesięcy, natomiast podejrzanemu, który wziął udział w pobiciu używając noża – do 12 lat pozbawienia wolności.  

Jednocześnie czyny o charakterze chuligańskim powodują zaostrzenie dolnej granicy grożącej kary. 

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone