Strona główna

2017-04-11 16:57

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami gdańskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa i usiłowania zabójstwa, do jakich doszło w dniu 10.01.2017r. w Danii w miejscowości Aalborg.

Śledztwo zostało wszczęte w dn. 23.01.2017r. przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, po przekazaniu przez stronę duńską informacji o zdarzeniu oraz o tym, że zarówno sprawcy jak i ich ofiara to Polacy. Dalsze ustalenia pozwoliły dodatkowo na przyjęcie, że byli to mieszańcy województwa pomorskiego.

Wykonano szereg czynności, w tym m.in. ustalono i zabezpieczono dwa samochody, którymi poruszali się sprawcy przestępstwa, poddano je oględzinom i zabezpieczono liczne ślady. Prokuratura uzyskała opinie z zakresu badań biologicznych. Pozyskano także dane z GPS ustalonych pojazdów, odtwarzając ich trasę przejazdu. Zabezpieczono zapisy nagrań z monitoringów. Wytypowano sprawców.        

 

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, na obecnym etapie postępowania ustalono, że w zdarzeniu wzięło udział 9 osób.

Sprawcy – mieszkańcy Trójmiasta, wynajętymi z wypożyczalni w Gdyni dwoma samochodami osobowymi udali się w dn. 10.01.2017r. do miejscowości Aalborg w Danii.

Do wyznaczonego miejsca dotarli w godzinach wieczornych.

Następnie zamaskowani sprawcy dostali się do wnętrza wytypowanego domu, rozlali w pomieszczeniach benzynę i podpalili ją – jak ustalono najprawdopodobniej – za pomocą świecy dymnej.

W wyniku pożaru zginęła 31-letnia kobieta. Natomiast druga z przebywających w mieszkaniu osób, 22-letnia kobieta zdołała zbiec. Obie pokrzywdzone to Polki.

Jeden ze sprawców doznał w wyniku zdarzenia rozległych oparzeń.  

Jednocześnie na miejscu zdarzenia ujawniono także zwłoki mężczyzny, zmarłego na skutek pożaru, a którym najprawdopodobniej mógł być jeden ze sprawców. W tym zakresie trwają dalsze ustalenia. 

 

Prokuratura przyjęła, że sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia osób znajdujących się w domu, który podpalili.

W ten sposób podejrzani dokonali zabójstwa jednej z pokrzywdzonych, która zmarła śmiercią nagłą w wyniku doznanych obrażeń (w postaci oparzeń i spalenia skóry na całej powierzchni ciała) oraz zatrucia tlenkiem węgla.

Natomiast podejrzani nie zrealizowali zamierzonego celu w stosunku do drugiej z pokrzywdzonych, która zdołała uciec, a w wyniku zdarzenia doznała powierzchownych oparzeń. Obrażenia te naruszyły czynności narządu ciała w/wymienionej  na czas powyżej siedmiu dni.        

 

W dniu 6.04.2017r. zostało zatrzymanych 5 mężczyzn – w wieku od 28 do 41 lat. 

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa, a także dokonanie zabójstwa jednej z pokrzywdzonych oraz usiłowania dokonania zabójstwa drugiej pokrzywdzonej.  

Podejrzani nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów. Część z podejrzanych złożyła wyjaśnienia.  

Prokuratura skierowała do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski, stosując areszt na okres 3 miesięcy.

 

W dniu 11.04.2017r. została w sprawie zatrzymana kolejna osoba.

To 30-letni podejrzany, wobec którego prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczących popełnienia tych samych przestępstw – tj. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także dokonania zbrodni zabójstwa i usiłowania zabójstwa.

Z udziałem podejrzanego zostały wykonane czynności procesowe. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek stosując areszt na okres trzech miesięcy.   

 

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Trwają czynności zmierzające do zatrzymania kolejnych osób.  

Konieczne jest także m.in. ustalenie motywacji sprawców. Z oficjalnych informacji wynika, że podpalony dom był salonem masażu. 

 

Podejrzanym za zarzuconą zbrodnię grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone