Strona główna

2017-05-22 10:51

Prokurator podjął w ostatnich dniach decyzję o uzupełnieniu zarzutów przedstawionych podejrzanemu Markowi Ł. o dokonanie kolejnych 17 przestępstw przeciwko wolności seksualnej, popełnionych na szkodę ustalonych nowych 12 pokrzywdzonych – pacjentek lekarza onkologa.

 

Podejrzany, po ogłoszeniu uzupełnionych zarzutów oświadczył, że nie przyznaje się do ich popełnienia.

Jednocześnie prokurator zastosował wobec podejrzanego jako dodatkowy środek zapobiegawczy - zakaz kontaktowania się z nowymi pokrzywdzonymi w sprawie.  

 

Decyzja o uzupełnieniu zarzutów to efekt kolejnych wnioskowanych przez prokuratora nadzorującego śledztwo, przesłuchań pokrzywdzonych, realizowanych przed Sądem, w obecności biegłego psychologa.

Jednocześnie kontynuowane są przesłuchania świadków – osób z kręgu pacjentek podejrzanego – celem wytypowania ewentualnych kolejnych pokrzywdzonych.

Sukcesywnie, gdy zachodzą podstawy, są również kierowane przez prokuratora wnioski do Sądu o przeprowadzenie przesłuchania wytypowanych osób.

Aktualnie do Sądu zostało złożonych 9 takich wniosków.

 

Podejrzanemu łącznie zarzuca się dokonanie 48 przestępstw, polegających na doprowadzeniu 37 pokrzywdzonych – pacjentek, w tym  małoletniej poniżej 15 lat, do poddania się innym czynnościom seksualnym, podczas przeprowadzanych badań onkologicznych.   

Zarzuty obejmują okres od 2005r. do 2016r. Przy czym jeden z zarzucanych czynów dotyczy 2005r., a następne przestępcze zachowania miały miejsce od 2009r., w większości w latach 2013-2015.

Wobec podejrzanego, decyzją Sądu – po tym, jak nie został uwzględniony wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania – jako środki zapobiegawcze zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 20.000zł. oraz dozór Policji. Następnie Sąd odwoławczy, po złożeniu zażalenia przez prokuraturę, tytułem środka zapobiegawczego zawiesił podejrzanego w wykonywaniu zawodu lekarza na czas trwania postępowania.    

Jednocześnie Prokuratura zastosowała dwa dodatkowe środki w postaci zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi (wówczas ustalonymi).

 

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. 

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone