Strona główna

2017-05-22 10:02

Prokurator nadzorujący śledztwo przeciwko Krystianowi W., zdecydował o uzupełnieniu zarzutów przedstawionych podejrzanemu o dodatkowe dwa przestępstwa – dotyczące dokonania gwałtu oraz usiłowania dokonania gwałtu, na szkodę kolejnych dwóch pokrzywdzonych.

 

Podejrzany przesłuchany w dn. 15.05.2017r. nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień odnośnie zarzutów.

 

W toku trwającego śledztwa Krystianowi W., do chwili obecnej, zarzucono łącznie popełnienie 33 przestępstw na szkodę 23 pokrzywdzonych oraz na szkodę Skarbu Państwa.

 

Zarzuty jakie dotychczas usłyszał podejrzany dotyczą przede wszystkim przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – przestępstw gwałtu, w tym wobec małoletniej poniżej 15 lat, usiłowania gwałtu, usiłowania oraz doprowadzenia do obcowania płciowego, w tym małoletnie pokrzywdzone poniżej 15 lat, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych.

Zarzuty dotyczą również przestępstw przeciwko wolności – tj. zmuszania do określonego zachowania oraz uporczywego nękania.

Czyny te miały miejsce w latach 2007-2014, m.in. na terenie Trójmiasta, Pucka, Wejherowa oraz Władysławowa.

Zarzuty dotyczą również posiadania w październiku 2015r. substancji psychotropowych oraz wyłudzenia w okresie od października 2013r. do maja 2015r.  nienależnego świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, poprzez wprowadzenie pracowników w błąd w składanych oświadczeniach co do braku osiąganych dochodów.   

 

Podejrzanemu za zarzucone przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.       

 

Wobec Krystiana W. nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

W toku śledztwa realizowane są dalsze niezbędne czynności, w tym m.in. prokurator skierował do Sądu kolejne wnioski o przesłuchanie pokrzywdzonych. W sprawie niezbędne jest również uzyskanie opinii biegłych psychologów.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone