Strona główna

2017-07-21 09:11

Prokuratura Rejonowa Gdańsk –Oliwa w Gdańsku skierowała akt oskarżenia  przeciwko byłej księgowej. Kobiecie zarzucono dokonanie przestępstwa doprowadzenia Gminy Miasta  Gdańsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem skierowanym przez dyrektora jednej ze szkół podstawowych  z terenu Gdańska, w której pracowała kobieta. Zatrudniona była na stanowisku głównej księgowej. Z tego tytułu była  uprawniona  do dokonywania  przelewów pieniężnych z konta  szkoły.

Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego, kobieta przerabiała zapisy w elektronicznej dokumentacji księgowej i  bankowej zawyżając wartość zobowiązań szkoły. W ten sposób wprowadzała w błąd Prezydenta Miasta Gdańska będącego dysponentem subwencji oświatowej, co do faktycznych zobowiązań szkoły.

Wystawiane na  szkołę  faktury opłacała dwukrotnie. Jeden przelew wykonywała na rzecz kontrahenta, a drugi na swoje konto. Zdarzało się, że tworzyła również fikcyjne faktury, które wprowadzała do systemu księgowego.

Działając w ten sposób, w okresie od kwietnia 2009r do lipca 2016r na własne rachunki bankowe przelała nie mniejszej niż  1 180 .000,00  złotych. Przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego kobieta przyznała się do popełnienia  zarzuconego  jej przestępstwa i złożyła wyjaśnienia.

Jak ustalono, pieniądze przeznaczała na własne bieżące wydatki oraz drobne kwoty  przekazywała  członkom  rodziny.

Na wniosek prokuratora  Sąd tymczasowo aresztował  podejrzaną.  

Na mieniu podejrzanej dokonano zabezpieczenia obowiązku naprawienia   wyrządzonej szkody poprzez  ustanowienie hipoteki  przymusowej.

Akt oskarżenia  w tej sprawie został  skierowany  10 lipca 2017r do Sądu Okręgowego  w Gdańsku Wydział IV Karny.

Zarzucone oskarżonej przestępstwo, z uwagi na fakt, że dotyczy mienia  znaczonej wartości, a oskarżona z procederu uczyniła sobie stałe źródło dochodu, zagrożone  jest  karą do 15 lat  pozbawienia  wolności.

 

Prokurator zakończył również postępowanie w części dotyczącej członka rodziny kobiety, któremu zarzucono udział w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych - w ilości ponad 16 tysięcy sztuk tabletek zawierających  MDMA, to jest popełnienie przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Tabletki ujawniono w trakcie  przeszukania  mieszkania  oskarżonej kobiety.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego  mężczyzna przyznał się  do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i złożył wyjaśniana.

Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował  podejrzanego.

Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie został skierowany 7 lipca  2017r do  Sądu Rejonowego  Gdańsk-Południe  w Gdańsku Wydział II Karny.

Zarzucone mężczyźnie przestępstwozagrożone jest karą pozbawienia wolności  od lat 2 do 12.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone