Strona główna

2017-08-02 10:32

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w sprawie dotyczącej zabójstwa mężczyzny 7  października 2016r w Kwidzynie zakończyła postępowanie wobec części  podejrzanych.

20 lipca 2017r wobec pięciu podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Kwidzynie wniosek o wydanie wyroku skazującego.

Wniosek obejmuje czterem podejrzanych, którym zarzucono popełnienie przestępstw z art. 239 § 1 k.k., to jest utrudnianie postępowania w sprawie zabójstw poprzez ukrywanie jego sprawcy oraz udzielenie mu pomocy w ucieczce oraz wobec podejrzanego, któremu zarzucono popełnienie dwóch  przestępstw. To jest udziału wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w pobiciu 7 sierpnia 2016r w Kwidzynie dwóch pokrzywdzonych z użyciem niebezpiecznego narzędzia, to jest popełnienie przestępstwa z art. 159 k.k. oraz podsiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej, to jest przestępstwa z art. 263 § 2 k.k. Wysokość kar została uzgodniona. Jedne z mężczyzn przebywa w areszcie. Pozostali  przebywają  na wolności.   

Wobec trzech podejrzanych, którym zarzucono dokonanie wspólnie i w porozumieniu zabójstwa, postępowanie umorzono wobec stwierdzenia, że nie popełnili zarzuconego im przestępstwa.

Zebrany materiał dowodowy, w tym zeznania bezpośrednich świadków oraz  uzyskane ekspertyz biegłych, dotyczące ujawnionych śladów po wystrzale broni palnej wykluczył, aby byli oni sprawcami. Materiał potwierdził złożone przez podejrzanych  wyjaśnienia. 

Decyzja ta jest prawomocna.

Postępowanie jest kontynuowane wobec dwóch podejrzanych.Jeden z nich  pozostaje pod zrzutem dokonania zabójstwa 7 października2016r  oraz  udziału w pobiciu 7 sierpnia 2016r dwóch pokrzywdzonych z użyciem niebezpiecznego narzędzia, to jest czynów  z art. 148 § 1 k.k. oraz 159 k.k. Drugi z podejrzanych pozostaje pod zarzutem utrudniania postępowania poprzez udzielenia sprawcy zabójstwa pomocy oraz udziału w pobiciu, to jest popełnienia czynów z art. 239 § 1 k.k. i 158 § 1 k.k.

Wobec podejrzanych  stosowany jest areszt tymczasowy.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone