Strona główna

2017-08-02 10:43

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście  w Gdańsku  oskarżyła  trzy osoby o wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji.

Akt oskarżenia został skierowany  do Sądu Okręgowego w Gdańsku.  Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku nadzorowała postępowanie dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życiu lub zdrowia wielu  osób  poprzez wprowadzenie  do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji.

W grudnia  2016  funkcjonariusze Policji przeszukali mieszczące  się na terenie Gdańska  trzy mieszkania oraz  dom jednorodzinny.  W trakcie czynności zabezpieczono znaczną ilość substancji, w tym poporcjowanych w woreczkach foliowych, co do których zachodziło  podejrzenie, że są to tzw. „ dopalacze”.  

Do sprawy zatrzymano trzy osoby,   Mateusza W. ,  Alicję W. i Marię R. Przeprowadzone  badania z zakresu fizykochemii potwierdziły, że  znajdująca  w woreczkach substancja to 4 CMC - syntetyczny katynon, który stosownie do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego jest środkiem zastępczym ( nie jest objęty wykazem substancji  psychoaktywnych).

W toku postępowania Mateuszowi W., Alicji W. i Marii R. przedstawiono zarzuty  popełnienia przestępstw z art. 165 § 1  pkt. 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w z art. 65 § 1 k.k.

Jak ustalono, działając wspólnie i porozumieniu w różnym czasie, ale obejmującym okres co najmniej od lutego 2013r do grudnia 2016r w Gdańsku  wprowadzali do obrotu szkodliwe dla zdrowa substancje,  przede wszystkim 4-CMC. W ten sposób sprowadzali  niebezpieczeństwo  dla  zdrowia  i życia  wielu osobom, w tym małoletnim.  

W związku z tym, że podejrzani z procederu uczynili sobie stałe źródło  dochodu, zarzucone im przestępstwa zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Mateuszowi W. przedstawiono nadto zarzut posiadania bez zezwolenia pistoletu  gazowego  oraz naboi do pistoletu gazowego, tj. popełnienie czynu z art. 263 § 2 kk. ( zagrożonego karą pozbawienia  wolności  do lat 8 ) oraz  zarzuty dotyczące czynienia przygotowań do użycie podrobionych dokumentów  -  3 dowodów osobistych  poprzez ich nabycie, tj.  popełnienie czynów z art. 270 § 3 k.k. (zagrożonych karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ).

Mateusz W. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.  Alicja W.  i Maria R. złożyły  wyjaśnienia.

Wobec Mateusza W. i Alicji  W. stosowany był środek w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania został zamieniony na dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach  80 i  20 tysięcy złotych. 

Wobec Marii R. stosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie 5 tysięcy złotych.

Na mieniu należącym do podejrzanych, na poczet grożących im kar grzywny  oraz przepadku korzyści osiągniętych z przestępstwa, dokonano zabezpieczenia   majątkowego. W tym  ustanowiono hipoteki  przymusowe do kwot 200 i 150 tysiecy złotych na należących do nich mieszkaniach. Zajęto również mienie ruchome należącego do  Mateusza W.  w  kwocie przekraczającej  800 tysięcy złotych oraz należące do Alicji W. pieniędzy w kwocie przekraczającej 30 tysięcy złotych.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone