Strona główna

2017-09-19 11:31

W dniu 19 września 2017r. prokuratura skierowała apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku od Wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 sierpnia 2017r., sygn. akt IV K 101/16, w sprawie zabójstwa do którego doszło w dniu 21 lutego 2015r. w parku w Brzeźnie.

 

Prokurator w apelacji zarzuciła wyrokowi I-instancji rażącą niewspółmierność orzeczonych wobec oskarżonej Wiktorii M. kar jednostkowych pozbawienia wolności oraz orzeczonego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Prokurator wniosła o zmianę wyroku poprzez orzeczenie  wobec oskarżonej Wiktorii M. za czyn z art. 148 § 1 kk kary 15 lat pozbawienia wolności, orzeczenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę  na rzecz pokrzywdzonej kwoty 250.000 zł., za czyn z art. 157 § 2 kk orzeczenia kary 6 miesięcy pozbawienia  i orzeczenia kary łącznej 15 lat pozbawienia wolności. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone