Strona główna

2017-09-20 08:50

Prokuratura Rejonowa w Sopocie nadzoruje śledztwo prowadzone przeciwko obywatelowi Wenezueli (lat 60).

W związku z uzyskaniem nowych dowodów w postaci opinii z zakresu informatyki i opinii seksuologa, w dniu 18 września 2017r., na polecenie prokuratora, zatrzymano obywatela Wenezueli, któremu przedstawiono dodatkowe zarzuty popełnienia czynów z art. 202 § 4a kk (przechowywania i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego) i z art. 202 § 4b kk (przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych przedstawiających wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej).

Podejrzany nie przyznał się do popełniania zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego, wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego wnioskowany środek zapobiegawczy.


Było to drugie zatrzymanie obywatela Wenezueli w tej sprawie. Pierwszy raz podejrzany został zatrzymany w dniu 21 grudnia 2016r. Wówczas prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia pięciu czynów z art. 200 § 1 kk (doprowadzenie do innej czynności seksualnej osoby małoletniej poniżej lat 15). W dniu 23 grudnia 2016r., Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Następnie w dniu 6 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, rozpoznając zażalenie obrońcy podejrzanego na zastosowanie tymczasowego aresztowania, uchylił ten środek stosując wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju.

 

Przestępstwo z art. 200 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat,

Przestępstwo z art. 202 § 4a kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 12 lat.

Przestępstwo z art. 202 § 4b kk zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 2.

 


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone