Strona główna

2009-01-02 13:14

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze  w sprawie VI Ds. 63/08  skierowaniem do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktu oskarżenia p-ko Marzenie B.

Wymienionej zarzucono:

- popełnienie  przestępstwa przywłaszczenia na szkodę banku PKO SA w Sopocie  mienia znacznej wartości - będąc zatrudnioną na stanowisku doradcy finansowego w w/w banku,  w okresie od września 2003 roku do lutego 2007 roku przywłaszczyła łącznie  kwotę  4. 826 913,06 zł ( przestępstwo z art.  284 § 1 kk w zb z art. 294 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk  zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności ),

- popełnienie przestępstwa doprowadzenia w/w bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie  4429,57 zł – posługując się kartą Visa Platinum wystawioną  na klienta banku dokonywała wypłat z bankomatu i realizowała  transakcje  kupna -sprzedaży podrabiając podpis  klienta na dowodach  przeprowadzonych transakcji  ( przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk  w zw z art. 11 § 2 kk i 12 kk  zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności )

- popełnienie  przestępstw  podrobienia podpisów klienta banku na wniosku o wydanie karty Visa Platinum  oraz na dyspozycji przelewu z rachunku w banku ( przestępstwa z art.  270 § 1 kk zagrożone karą do 5 lat pozbawia wolności ).  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone