Strona główna

2017-09-26 16:42

W sprawie nadzorowanej przez  Prokuraturę Rejonową   w Gdyni  dotyczącej pozbawienia wolności obywatelki  Mołdawii oraz doprowadzenia  jej  przemocą  do obcowania płciowego,  w dniu 25 września 2017 roku zatrzymany został drugi sprawca.

Przeprowadzone w tej sprawie czynności doprowadziły do ustalenia jego tożsamości. Jest to obywatel Polski, zamieszkujący na terenie województwa Pomorskiego.

Mężczyzna ten w nocy z 29 na 30 maja 2017r  w Gdyni,  działając wspólnie  i w porozumieniu z inną ustaloną już  osobą,  przemocą, wbrew woli pokrzywdzonej doprowadził ją do obcowania płciowego.   

Podejrzany nie przyznał się do popełnia zarzuconego mu  czynu.

Czyn  ten stanowi  zbrodnię  zagrożoną  karą pozbawienia  wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, a  którego górna granica zagrożenia wynosi 15  lat. 

Prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie  podejrzanego. Wniosek został uwzględniony. Postanowieniem z dnia 25 września 2017 roku  Sąd  tymczasowo aresztował  podejrzanego na okres 3 miesięcy.  

W sprawie tej pierwszy z podejrzanych został zatrzymany w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Mężczyźnie zarzucono pozbawienie pokrzywdzonej wolności i doprowadzenie jej do obcowania płciowego oraz doprowadzenie do obcowania płciowego wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, którą okazał się mężczyzna zatrzymany w dniu 25.09. 2017 roku.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia  zarzuconych mu czynów.   Od dnia 30 czerwca 2017 roku przebywa w areszcie.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone