Strona główna

2017-10-11 15:51

10 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy wyrok  Sądu I instancji skazujący Piotra U. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności między innymi za przestępstwa spowodowania obrażeń ciała, w tym jedno z nich na szkodę 11 letniego pokrzywdzonego.

Do zdarzenia doszło dniu 24 listopada 2016r  w Elblągu.  Piotr U.  w miejscu publicznym  bez powodu zaatakował  11 chłopca uderzając pięściami oraz kopiąc go obutymi nogami po całym ciele. Dzięki reakcji świadka zdarzenia, jak i działań obronnych podjętych przez pokrzywdzonego, doznał on jedynie lekkich obrażeń ciała,  naruszających czynności  narządów ciała na czas poniżej 7 dni. Nadto Piotr U.  w okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku w Elblągu groził drugiemu z pokrzywdzonych pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała. Natomiast  w dniu 3  listopada 2016r  groźbę  spowodowania  uszkodzenia ciała wprowadził w czyn. Bez powodu zaatakował pokrzywdzonego nożem, powodując obrażenia w postaci rany ciętej, naruszające czynności narządów ciała na czas pożytej 7  dni. Postępowanie w tej sprawie pierwotnie prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu.

Po przekazu sprawy  w grudniu 2016 roku  decyzją  Prokuratora Regionalnego  w Gdańsku do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, do jego kontynuowania  wyznaczona została  Prokuratura Rejonowa w Kartuzach. Na etapie nadzorowania postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu, podejrzanemu przedstawiono zarzuty obejmujące popełnienie przestępstw z art. 157§2k.k. na szkodę dwóch osób – wskazanego 11-latka oraz 58- letniego mężczyzny, wobec którego podejrzany kierował także groźby karalne, co również zostało mu zarzucone. Wobec podejrzanego zastosowano wówczas dozór Policji połączony z zakazem zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.  

Po przekazaniu postępowania Prokuratura Rejonowa w Kartuzach uzupełniła zgromadzony materiał dowodowy, poprzez m.in. przesłuchanie kolejnych świadków oraz uzyskanie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej. Jednocześnie Prokuratura Rejonowa w Kartuzach ustaliła, że podejrzany nie podjął dozoru Policji, jak również nie ma stałego miejsca pobytu oraz był wielokrotnie karany. Dlatego też prokurator podjął decyzję o zatrzymaniu podejrzanego oraz jego doprowadzeniu.Uznając, że stosowny dotychczas wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji nie jest skutecznym, jak również uwzględniając stwierdzony brak stałego miejsca pobytu podejrzanego, skierował – celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania – wniosek do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek został uwzględniony .

Akt oskarżenia w tej sprawie został  skierowany w lutym  2017 roku.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone