Strona główna

2017-10-23 08:29
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarżyła pięć osób za udział w procederze związanym z uprawą  znacznej ilości konopi innych niż włókniste i wytwarzania z nich  środków odurzających.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku  Wydział  XIV  Karny.

W dniu 31 maja 2016 roku w Gowidlinie i Mostach, na  terenie powiatu kartuskiego funkcjonariusze CBŚP  z Gdańska ujawnili  dwie duże  plantacje konopi. Jedna z nich zlokalizowana była w kurniku. Obie były  profesjonalnie  zorganizowane. Między innymi posiadały systemy kontroli oświetlenia, wentylacji i nawadniania.  Na terenie plantacji w Gowidlinie ujawniono  również sprzęt przeznaczony do niedozwolonego wytwarzania  środków  odurzających.  

Zabezpieczono  łącznie  1 656  sztuk  roślin  konopi innych  niż włóknistych.  Potencjalna wydajność  obu upraw  wynosiła nie mniej  niż  36 320 grama suszu rośliny konopi innych niż włókniste.

Zabezpieczono również sprzęt  umożliwiający prowadzenie upraw, 698 grama suszu konopi innych niż włókniste oraz  zapiski dotyczące uprawy roślin. 

Zatrzymano wówczas  czterech   mężczyzn.

W toku kontynuowanego postępowania, w miejscowości Warszkowy ujawniono  kolejną plantację , na terenie której zabezpieczono  690 sztuk roślin  konopi innych niż włókniste.  Potencjalna  wydajność  tej plantacji  wynosiła nie mniej niż 15 180 grama suszu.Ta plantacja również prowadzona była przez zatrzymanych mężczyzn.

Prokurator zarzucił im prowadzenie wspólnie i w porozumieniu uprawy znacznych  ilości  konopi  innych niż włókniste oraz  przetwarzanie znacznej ilości środków odurzających, to jest popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  - z art. 63 ust. 1 i 3 (zagrożonego  karą do 8 lat  pozbawienia  wolności ) oraz z art.  53 ust.  1 i 2  (zagrożonego  karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata).   

Zarzucił  im również posiadanie przyrządu przeznaczonego do  niedozwolonego  wytwarzania  środków odurzających, to jest przestępstwa z art.  54 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ) . 

Nadto udział w procederze zarzucono osobie, która udostępniła do uprawy pomieszczenie w należącym  do niej  kurniku  oraz  umożliwiła   podłączenie  i korzystanie  z odrębnej   linii energetycznej, to jest  popełnienie  czynu z  art. 18 § 3 k.k. w zw. z art.  63 § 1, 2, 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (zagrożonego karą  do 8 lat pozbawienia wolności )  

Kolejnej osobie  zarzucono  posiadanie  substancji  odurzającej ( suszu konopi innych niż włókniste ) w ilości  odpowiadającej  co najmniej  3 pojedynczym porcjom konsumpcyjnym, to  jest popełnienie czynu  z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii ( zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3).

W toku postępowania czterech podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia.

Wobec czterech stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone