Strona główna

2017-10-24 15:16

Wyrokiem z 23 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał  w mocy wyrok Sądu I instancji skazujący cztery osoby oraz uniewinniający jedną w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u  obywatelki Szwecji

2 sierpnia 2010 roku obywatelka Szwecji poddała się  w Pomorskim Centrum Traumatologii  im.  Mikołaja Kopernika  w Gdańsku zabiegowi  operacyjnemu  z zakresu chirurgii plastycznej.

Sam zabieg, od strony chirurgicznej przebiegł prawidłowo. Wystąpiły natomiast  nieprawidłowości  w przebiegu  opieki  pooperacyjnej. U pokrzywdzonej  doszło do ustania oddychania i chwilowego zatrzymania   krążenia. Spowodowało ono niedotlenienie. Następstwem przedłużającego się niedotlenienia było ciężkie uszkodzenie mózgu. Jest to choroba realnie zagrażająca życiu, a jednocześnie ciężka choroba nieuleczalna, która spowodowała, że pokrzywdzona  pozostaje w stanie wegetatywnym. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w grudniu 2014 roku skierowała w tej sprawie do Sądu akt oskarżenia wobec 5 osób.

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku skazał cztery osoby oraz jedną osobę uniewinnił.

Dwie pielęgniarki Oddziału Chirurgii Naczyń Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, którym prokurator zarzucił nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  poprzez  niewłaściwą opiekę pooperacyjną,  Sąd skazał  na  kary:

- 1  roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 10 miesięcy pozbawienia wolności. Obu skazanym zawiesił  wykonanie orzeczonych kar  na okres  próby  wynoszący  2 lata. Od obu Sąd zasądził nawiązki w kwotach po 20 000 złotych oraz orzekł zakazy wykonywania  zawodu  pielęgniarki  na okres wynoszący  4 lata.

Lekarza anestezjologa, znieczulającego pokrzywdzoną w trackie zabiegu operacyjnego, któremu prokurator zarzucił nieumyślne narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowa albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  Sąd skazał na karę:

-  1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem  jej wykonania na okres próby wynoszący dwa lata oraz orzekł nawiązkę w kwocie 20 000  złotych.

Lekarza pełniącego obowiązki dyrektora  w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku, któremu prokurator również zarzucił nieumyślne narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia  albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z nie zagwarantowaniem  prawidłowej opieki  medycznej pooperacyjnej,  Sąd skazał na karę:

-  10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący  dwa lat, orzekł nawiązkę w kwocie 20 000  złotych oraz zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w placówkach  medycznych  na okres 4 lata.

Sąd uniewinnił od zarzutu popełnienia przestępstwa nieumyślnego narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowa albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lekarza z zakresu chirurgii plastycznej,  kierującego zespołem operacyjnym.  

23 października 2017r Sąd Okręgowy w Gdańsku, po  rozpoznaniu apelacji  prokuratora od wyroku uniewinniającego oraz apelacji obrońców trojga skazanych,   utrzymał w mocy wyrok  Sądu I instancji.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku Sądu  odwoławczego  prokurator podejmie decyzję  w kwestii ewentualnego wywiedzenia kasacji od wyroku uniewinniającego.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone