Strona główna

2017-10-31 18:21

W sprawie bójki, do której doszło  28 października 2017  roku przed jednym z lokali w  Gdyni,  zatrzymane zostały trzy kolejne osoby. 

Dwaj mężczyźni w wieku 19 oraz  jeden wieku 18 lat  zostali zatrzymani  w dniu  30 października  2017 roku.

Prokurator przedstawił  im  zarzut popełnienia  przestępstwa z art.  158 § 1 i 3 k.k.( zagrożonego karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności ). 

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że do  zdarzenia w którym brali udział zatrzymani mężczyźni doszło w wyniku utarczki słownej, która doprowadziła do wymiany ciosów.  Zdarzenie było dynamiczne i choć trwało kilka minut, składało się z dwóch  części.   

W  pierwszej części  podejrzani wspólnie z innymi osobami, które już usłyszały zarzuty w tej sprawie, uczestniczyli w bójce. Przebieg bójki narażał 22 letniego mężczyznę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia  lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W drugiej części, we trzech pobili tego mężczyznę. Ich zachowanie  nacechowane  było  bardzo dużym   stopniem agresji wobec pokrzywdzonego,  który z uwagi na swój stan  nie mógł obronić się. W wyniku tego zdarzenia  odniósł  obrażenia  ciała na  czas powyżej 7 dni oraz poniósł  śmierć.

Oprócz pokrzywdzonego, który poniósł śmierć, w pierwszej części zdarzenia  obrażeń ciała doznały jeszcze dwie inne osoby.

Dwóm podejrzanym prokurator  dodatkowo przedstawił  zarzuty udziału w pobiciu jednego z tych  pokrzywdzonych oraz spowodowanie obrażeń ciała u drugiego, to jest popełnienie  czynów z art. 158 § 1 k.k. ( zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności )  oraz z art. 157 § 2 k.k. ( zagrożonego karą grzywny,  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności  do lat 2 ).  Jeden z tych pokrzywdzonych, w wyniku pobicia doznał obrażeń  naruszających czynności narządów ciała na czas poniżej 7 dni, przy czym  był  narażony na  bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienie skutku w postaci  obrażeń   naruszających czynności narządów ciała  na czas  powyżej 7 dni albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi z pokrzywdzonych doznał obrażeń  naruszających  czynności  narządów ciała na czas  poniżej 7 dni.    W ocenie prokuratora podejrzani zarzuconych im czynów dopuścili się  publicznie i bez powodu, okazując w ten sposób rażące lekceważenie dla porządku prawnego ( czyny o charakterze chuligańskim ).

Dwóch podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Jeden przyznał się częściowo, tylko do udziału w bójce. Wszyscy złożyli wyjaśnienia.

Prokurator skierował wobec  nich do Sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. 

Łącznie w tej sprawie zarzutami zostało objętych 6 osób .    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone