Strona główna

2009-01-02 11:10

 Aktem oskarżenia skierowanym do  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku :

1. Wojciechowi R. zarzucono, iż  :  -   w okresie od lutego 2001 roku do kwietnia 2002 roku w Gdańsku jako zajmujący się sprawami gospodarczymi upoważniony pełnomocnik PPH Amber w Gdańsku  podał nieprawdę  w składanych w I Urzędzie Skarbowym w Gdańsku deklaracjach VAT-7 dla potrzeb rozliczenia podatku od towaru i usług, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku w łącznej kwocie 30 295 zł ,

tj. popełnienie przestępstwa z  art. 56 § 2 kks w zw z art. 6 § 2 kks w zw z art. 9 § 3 kks , 

2. Tomaszowi M. zarzucono, iż :- w okresie od października 2002 roku do grudnia 2004 roku jako właściciel firmy Dakar w Borowie, podał nieprawdę w składanych za pośrednictwem doradcy podatkowego  do Urzędu Skarbowego w Kartuzach  deklaracjach VAT-7  dla potrzeb rozliczenia podatku od towaru i usług  i podał  nieprawdę w składanych zeznaniach w zakresie podatku PIT-36, PIT/B za rok 2002 i 2003 oraz nie złożył deklaracji VAT-7  za miesiąc wrzesień 2004 roku i w zakresie podatku dochodowego za rok 2004 , przez co spowodował   na szkodę Skarbu Państwa uszczuplenia podatków w łącznej wielkości  840 119,71 zł , w tym  podatku VAT w kwocie 324 468 zł i podatku dochodowego w kwocie 515 651,71 zł, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu,

tj. popełnienie przestępstwa z art. 56 § 1 kks w zb z art. 54 § 1 kks w zw z art. 7 § 1 kks w zw z art. 6 § 2 kks w zw z art. 37 § 1 pkt. 1 i 2 kks w zw z art. 36 § 2 pkt 1 kks.     

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone