Strona główna

2017-11-06 10:32

W  prowadzonej przez Prokuraturę  Rejonową Gdańsk –Śródmieście  Gdańsku  sprawie publicznego znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o zebrany materiał dowodowy dwóm osobom, Maciejowi G. oraz  Adamowi D. prokurator  przedstawił zarzut  popełnienia przestępstwa z art. 137 § 1 k.k.  (zagrożonego karą grzywny, karą ograniczenia wolności  albo  karą pozbawienia   wolności  do roku ).

Adam D. zlecił  stworzenie  projektu graficznego  mającego promować trasę  koncertową. W projekcie wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczpospolitej Polskiej. Celem  nadania  mu  treści   ideowej  całkowicie  różnej  od historyczno – państwowej, do  wzoru godła  wprowadzono elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i  antychrześcijański. Podejrzany zlecił  osobom współpracującym  przy realizacji  trasy koncertowej  jego rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej.

Maciej G. w ramach promocji trasy koncertowej zespołu Behemoth tak stworzony wizerunek godła rozpowszechniał za pośrednictwem sieci internetowej. Podejrzany m.in. na prowadzonej stronie internetowej umieścił zdjęcia oferowanych do sprzedaży  produktów (odzieży , plakatów )  z  takim  wizerunkiem godła.

Obaj podejrzani nie przyznali się do popełnienia  zarzuconego  im przestępstwa. Odmówili   złożenia wyjaśnień.  

Prokurator  zastosował  wobec  podejrzanych   środek zapobiegawczy  w postaci nakazu  powstrzymania   się   od określonej  działalności   polegającej  na publicznym prezentowaniu stworzonego  wzoru graficznego z wizerunkiem  godła.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone