Strona główna

2017-11-07 09:18

Aktem oskarżenia zakończyła Prokuratura Rejonowa Gdańsk –Śródmieście w Gdańsku  śledztwo w sprawie organizowania w Gdańsku w  klubie B 90 imprez masowych bez wymaganego prawem  zezwolenia.

Prokurator oskarżył prowadzącą w Gdańsku klub B90 Ewę H. o  popełnienie przestępstwa z art. 58 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zw. z art. 12 k.k.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęto 14 października 2016 roku na podstawie ustaleń dokonanych przez funkcjonariuszy Policji po koncercie  zespołu Behemoth. Przed terminem koncertu KMP w Gdańsku uzyskała od organizatora informację dotyczącą liczby publiczności na tym koncercie przekraczającą 1000 osób. W związku z liczbą publiczności, Policja poinformowała organizatora, że koncert powinien zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez  masowych. Stosownie do ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez  masowych,  organizator imprezy masowej zobowiązany jest uzyskać zezwolenie  uprawnionego organu. Takim organem w zakresie imprez masowych organizowanych na terenie Gdańsk jest Prezydent Miasta Gdańska.

Po koncercie zespołu Behemoth ustalono, że  organizator nie wystąpił o zezwolenie na jego przeprowadzenie.

W  toku śledztwa ustalono, że w okresie od października 2016 roku do marca 2017 roku na terenie klubu B 90 odbyło się 8 koncertów, które z uwagi na liczbę publiczności przekraczającą 500 osób, miały charakter imprez masowych. Organizator,  Ewa H. nie wystąpiła o zezwolenie na przeprowadzenie tych koncertów.

Ewa H.  przesychania w toku postępowania przygotowawczego w charakterze podejrzanej nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Przestępstwo z art. 58 ust  1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą  pozbawienia wolności do lat 8.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone