Strona główna

2017-11-28 09:51

Aktem oskarżenia Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku zakończyła  śledztwo w sprawie zabójstwa 60-letniego mężczyzny. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku  Wydział IV Karny.   

29 listopada 2016 roku funkcjonariusze Policji weszli do  jednej z piwnic w bloku przy ul. Wejhera w Gdańsku powiadomieni o  dochodzącym  z niej nieprzyjemnym zapachu. Piwnica ta należała do mieszkania 60 letniego mężczyzny, którego zaginięcie 15  listopada 2016 roku  zgłosiła jego siostra. Po wejściu do piwnicy ujawniono duży pakunek. W  pakunku znajdowały się zwłoki  poszukiwanego mężczyzny. 

Ustalono, że do zabójstwa doszło w mieszkaniu pokrzywdzonego w okresie od 30 października do 1 listopada  2016  roku.   30 listopada 2016 roku  zatrzymano  dwóch mężczyzn - 33 letniego Bogusława B. i 24 letniego Krzysztofa B. 

Bogusław B. przed zdarzeniem mieszkał u pokrzywdzonego. Wcześniej był jego sąsiadem.

Bogusławowi B. prokurator przedstawił zarzut popełnienie przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. zagrożonego karą  pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.  Mężczyzna kilkukrotnie  uderzył  pokrzywdzonego w głowę z bardzo dużą siłą. Pokrzywdzony odniósł rany tłuczone w obrębie głowy, w tym doznał urazu w postaci  złamania kości twarzoczaszki. Ten uraz  był bezpośrednią przyczyną zgonu pokrzywdzonego.    

Bogusław B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. 

Drugiemu zatrzymanemu mężczyźnie został przedstawiony zarzut utrudniania prowadzenia postępowania karnego, to jest popełnienia przestępstwa z art. 239 § 1 k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Jak ustalono, Krzysztof B. w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej przez Bogusława B. udzielił mu  pomocy między innymi  w zacieraniu śladów przestępstwa.  W tym pomógł w ukryciu zwłok oraz posprzątaniu miejsca zabójstwa. 

Krzysztof B. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał  się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i  złożył wyjaśnienia.

Na wniosek  prokuratora Sąd tymczasowo aresztował obu mężczyzn.   W  toku postępowania Bogusławowi  B. zarzucono również popełnienie w okresie od lipca do listopada 2016 roku szeregu czynów z art.  286 § 1 k.k. i 284 § 2 k.k. na szkodę łącznie 6 osób.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że mężczyzna  wprowadzał  w  błąd pokrzywdzonych  podejmując  się  usunięcia rzekomej awarii elektrycznej, naprawy rzekomo niesprawnego sprzętu, powiadomienia pogotowia energetycznego o awarii, czy też naprawy pojazdu mechanicznego.  Z tego tytułu  pobierał  od pokrzywdzonych pieniądze w kwotach od 180 do 1150 złotych, przy czym żadnych czynności naprawczych nie podejmował. Przywłaszczył  sobie powierzone mu do naprawy mienie łącznej wartości 1210 złotych. Wprowadzał również w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru zawarcia określonych umów, czy też wywiązania się z określonych zobowiązań, przyjmując na ich poczet pieniądze w kwotach  od 100 złotych  do 1350 złotych.

Bogusław. B przyznał się do popełnienia części z tych przestępstw. Przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. zagrożone jest karą  pozbawienia wolności do lat 8, a z art. 284 § 2 k.k. do lat 5.

Mężczyźnie zarzucono nadto kierowanie wobec  innej osoby  gróźb pozbawienia życia  i zdrowia, to jest popełnienie czynu z art. 190 § 1 k.k. do popełnienia którego  przyznał się. To przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 2 .  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone