Strona główna

2009-01-02 11:21

Aktem oskarżenia skierowanym do  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku  II Wydział Karny Krystianowi I. zarzucono , iż:

- w okresie od czerwca 1995 roku do marca 1996 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej , działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą,  w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie wprowadził do obrotu znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej masie nie mniejszej niż 10 kilogramów,  haszyszu o łącznej masie nie mniejszej niż 20 kilogramów oraz substancji psychotropowych w postaci tabletek ekstazy o łącznej ilości nie mniej niż 10 000 sztuk,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii ( zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności ) .  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone