Strona główna

2009-01-02 13:13

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła skierowaniem do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu aktu oskarżenia p-ko :

Józefowi B. i Laszlo T. zarzucając im :

- udział w okresie od października 1999 roku do grudnia 2001 roku w Nowym Sączu , Starym Sączu,  Dubiecku i Łękini w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu w ramach ustalonego podziału ról popełnienie przestępstw doprowadzenia osób do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd  co do jakości i wartości zbywanego tym osobom towaru  , poprzez nabywanie olejów opałowych , dokonywanie ich przerobu oraz zbywanie substancji powstałej w wyniku tego procederu jako oleju napędowego,

tj. popełnienie przestępstwa z art. 258 § 1 kk ( zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności ).

- w okresie od października 1999 roku do grudnia 2001 roku w miejscowościach na terenie całej Polski, działając w  ramach w/w grupy przestępczej  doprowadzili szereg osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3 890 575, 16 zł ,

tj. popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności ), 

-  w okresie od grudnia 2000 roku do grudnia 2001 roku  w różnych miejscowościach na terenie całego kraju, wbrew przepisom dotyczącym odpadów, ochrony środowiska i substancji trujących wspólnie z innymi osobami składowali,  dokonywali  przerobu i przechowywali substancje  uzyskane do tej działalności i powstałe w wyniku tego procesu odpady w ten sposób, że mogło to zagrażać życiu lub zdrowiu  wielu osób oraz spowodować zniszczenie w  świecie roślinnymi lub zwierzęcym  w znacznych rozmiarach,

tj. popełnienie  przestępstwa z art. 183 § 1 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonego  karą do 5 lat pozbawienia wolności ),

-  w okresie od maja 2001 roku do grudnia 2001 roku na terenie różnych miejscowości w kraju, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami  nakłonili   inną osobę oraz pomogli  jej  do podania nieprawdy  co do ilości  sprzedawanego oleju napędowego i zatajaniu prawdy co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarze i narazili Skarb Państwa  na uszczuplenie podatku  VAT  w kwocie 3 085 748,14 zł i podatku akcyzowego w kwocie  1 935 962 zł ,

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw z art. 56 § 1 kks w zw z art. 6 § 2 kks (zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia do lat dwóch, albo obu tymi karami  łącznie ) .    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone