Strona główna

2018-02-16 17:10

16 lutego 2018 roku  Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w  Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z Urzędu Miasta Gdańska oraz jego jednostek organizacyjnych w związku z zawieraniem umów na obsługę prawną z podmiotami zewnętrznymi.

Śledztwo obejmuje umowy  zawarte w okresie od  stycznia 2016 roku do  grudnia  2017 roku.

Postępowanie zostało zainicjowane artykułem prasowym, jaki ukazał się w listopadzie 2017roku  na łamach Dziennika Bałtyckiego.   

W ramach postępowania analizowane będą między innymi zagadnienia dotyczące zasadności i trybu wyłaniania podmiotów realizujących usługi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w kontekście zatrudniania przez Urząd Miejski w Gdańsku i jego jednostki organizacyjne etatowych radców prawnych. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone