Strona główna

2009-01-02 13:22

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie dot. wyłudzeń  odszkodowań komunikacyjnych  od firm ubezpieczeniowych.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto  11 osób, którym zarzucono  :

Jackowi S. popełnienie w  latach 2000-2002 :

- zorganizowanie  w okresie od lutego 2000 roku do maja 2004 roku w Gdańsku , a następnie kierowanie  zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu  dokonywanie oszustw  ubezpieczeniowych,

tj.  popełnienie  przestępstwa z art. 258 § 3 kk ( zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności) i w ramach  tej grupy popełnienie :

- ośmiu  przestępstw doprowadzenie rożnych towarzystw ubezpieczonych z terenu Gdańska  do  niekorzystnego rozporządzenie mieniem ,

tj. przestępstw z  art. 286 § 1 kk w zw z art. 65 § 1 kk ( zagrożonych karą do 12 lat pozbawienia wolności ),

- trzech przestępstw usiłowania  doprowadzenie rożnych towarzystw ubezpieczeniowych do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem,

tj. przestępstw z art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1 kk w zw z art. 65 § 1 kk (zagrożonych  karą do 12 lat pozbawienia wolności ),

- sześć przestępstw podrobienia podpisu  na dokumentach  akt szkodowych , a następnie posłużenie się tymi dokumentami  w toku postępowań szkodowych 

tj. przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw z art. 65 § 1 kk  w zw z art. 12 kk ( zagrożonych karą do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ),  

Marcinowi G. popełnienie  w latach 2001 -2002 dwóch przestępstw doprowadzenia  towarzystwa ubezpieczeniowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ,

tj. z art. 286 § 1 kk ( zagrożonego karą do 8 lat  pozbawienia wolności), 

Mariuszowi P. popełnienie w 2004 roku dwóch przestępstw doprowadzenia  towarzystwa ubezpieczeniowego do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem,

tj. przestępstw z art. 286 § 1 kk  ( zagrożonych karą do 8 lat pozbawienia wolności ),

Dariuszowi H.  udział  w okresie od 2000 roku do 2004 roku w zorganizowanej grupie przestępczej,

tj. przestępstwo z art. 258 § 1 kk ( zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności ),

- w ramach w/w grupy przestępczej popełnienie dwóch przestępstw doprowadzenie towarzystwa ubezpieczeniowego  do niekorzystnego rozporządzenia mienie,

tj. z art. 286 § 1 kk w zw z art. 65 § 1 kk (zagrożonych karą do 12 lat pozbawienia wolności ), 

Danielowi  O.  udział  w okresie od 2000 roku do 2004 roku w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. przestępstwo z art. 258 § 1 kk ( zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności ), i w ramach tej grupy :

-  popełnienie 4 przestępstw doprowadzenia towarzystw ubezpieczeniowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ,

tj. z art. 286 § 1 kk w zw z art. 65 § 1 kk ( zagrożonych karą do 12 lat pozbawienia wolności ), 

- trzech przestępstw usiłowania doprowadzenia towarzystw ubezpieczeniowych do niekorzystnego  rozporządzenia mieniem ,

tj. art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1 kk w zw z art. 65 § 1 kk ( zagrożonych karą do 12 lat pozbawienia wolności ), 

Jerzemu K. popełnienie w 2002 roku  trzech przestępstw usiłowania doprowadzenia towarzystw ubezpieczeniowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,

tj. z art. 13 § 1 kk w zw z art./ 286 § 1 kk ( zagrożonych kara do 8 lat pozbawienia wolności ) ,  

Sebastianowi K. popełnienia w 2000 roku przestępstwa doprowadzenia towarzystwa ubezpieczeniowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ,

tj. z art. 286 § 1 kk ( zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolości ) ,  

Bartoszowi H. popełnienia w 2000 roku przestępstwa doprowadzenia towarzystwa ubezpieczeniowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,

tj. z art. 286 § 1 kk ( zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolości ), 

Tomaszowi W.  popełnienia w 2004 roku dwóch przestępstw doprowadzenia towarzystwa ubezpieczeniowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,

tj. z art. 286 § 1 kk ( zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolości ), 

Joannie L. popełnienia w 2004 roku dwóch przestępstw doprowadzenia towarzystwa ubezpieczeniowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,

tj. z art. 286 § 1 kk ( zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolości ), 

Rafałowi B. udzielenie w 2004 roku  pomocy do doprowadzenia towarzystwa ubezpieczeniowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ,

tj. popełnienie przestępstwa  z art. 18 § 3 kk w zw z art. 286 § 1 kk ( zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności). 

Wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk o  dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonych : Marcina G.,  Bartosza H., Sebastiana K. i Jerzego K.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone