Strona główna

2018-02-26 10:41

Aktem oskarżenia Prokuratura Rejonowa w Gdyni zakończyła postępowanie   w sprawie dotyczącej czynów o charakterze seksualnym wobec dwóch pokrzywdzonych, w tym małoletniego poniżej  15 roku życia. 

Obaj pokrzywdzeni  na przełomie czerwca  i lipca 2017 roku  uczestniczyli w  obozie w Bieszczadach. Jego organizatorem był ksiądz  pełniący posługę  w jednej z parafii  na terenie Gdyni, zaangażowany w działalność harcerską. Po powrocie z obozu  chłopcy  powiadomili swoje mamy o podejmowanych  wobec  nich  przez księdza  czynności o charakterze  seksualnym.  Mężczyzna został  zatrzymany  6 lipca 2017  roku. 

Prokurator  przedstawił  mu    dwa zarzuty:

- doprowadzenia małoletniego pokrzywdzonego poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności  seksualnej, to jest popełnienie czynu   z art. 200 § 1 k.k.,  zagrożonego karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12

- doprowadzenia   pokrzywdzonego  do poddania się  inne czynności seksualnej  przez nadużycie stosunku zależności , to jest popełnienie czynu z art. 199 § 1 k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Mężczyzna  przyznał się do ich popełnienia i złożył  wyjaśnienia.

Na wniosek prokuratora został  tymczasowo aresztowany przez Sąd.  Nadal pozostaje w areszcie.

W oparciu o zebrany w toku postępowania  materiał dowodowy  ustalono, że do podobnych  zachowań, w stosunku do obu pokrzywdzonych dochodziło również wcześniej.

Mężczyźnie uzupełniono zarzuty o kolejne czyny.

Przesłuchany  przyznał się do ich popełnienia.

Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Gdyni oskarżonemu łącznie  zarzucono  mu popełnienie   trzech  przestępstw  z art. 200 § 1 k.k.  oraz dwóch przestępstw z art. 199 § 1 k.k.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone