Strona główna

2009-01-05 13:37

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie  wyrządzenia  znacznej szkody w mieniu Spółdzielni  Mieszkaniowej  Energetyk  w Wejherowie   w kwocie około 1.100.000, 00 zł .

Skierowanym do Sądu Rejonowego w Wejherowie aktem oskarżenia  objęto  trzy osoby , w tym :

Janię U. ( na wolności – środków zapobiegawczy  nie stosowano ) , której  zarzucono:

 - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej popełnienie 11 przestępstw doprowadzenia w/w spółdzielni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem , w ten sposób, że w latach 2002-2004 jako członek zarządu spółdzielni - główna księgowa  i z tego tytułu upoważniona do wystawiania dokumentów i zatwierdzania   faktur do wypłat ,  wprowadziła w błąd co do wykonanych na rzecz spółdzielni robót przedkładając  do wypłat faktury VAT,  podrabiając na  nich  podpisy wystawców  w  oraz ich podpisy na protokołach  odbioru robót,   zatwierdziła te faktury do wypłaty , a następie   osobiście  odebrała należności  podrabiając podpisy odbiorcy , tj. przestępstw z art. 286 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk w zb z art. 271 § 3 kk w zw z artr. 11 § 2 kk   ( zagrożonych  karą do  8 lat pozbawienia wolności ). - popełnienie  w latach 2002 - 2004 31 przestępstw   wystawienia dokumentów, a następnie  podrobienia  podpisów  osób uprawnionych   do ich  wystawienia oraz  podrobienia podpisów odbiorców  pieniędzy na poleceniach wypłaty, tj. przestępstw z art. 270 § 1 kk ( zagrożonych karą do  5 lat pozbawienia wolności). 

Annę T. ( na wolności – środków zapobiegawczy  nie stosowano ), której zarzucono : 

- działając w celu osiągnięcia korzyści  majątkowej w  latach 2001 - 2002   jako kasjer upoważniony  do wystawiania dokumentów finansowych  na podstawie  umowy  o prowadzenie Agencji PKO BP SA we Wejherowie  i na mocy umowy o pracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową Energetyk  popełnienie  16 przestępstw poświadczenia nieprawd w  dokumentach finansowych, tj. przestępstw z art. 271 § 1 i 3 kk ( zagrożonych karą  do 8 lat pozbawienia wolności ).   

Jacka  K. ( na wolności – środków zapobiegawczy  nie stosowano )  , któremu zarzucono:

- działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  w grudniu 2002 roku  podrobienie  podpisu  innej osoby na  dokumencie polecenia wypłaty wystawionym na kwotę  10.000 zł przez SM Energetyk , którą to kwotę  następnie pobrał , tj.  popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk ( zagrożonego  karą do 8 lat pozbawienia wolności).  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone