Strona główna

2009-01-05 15:58

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie dot. poświadczenia w latach 2000-2003 nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  poprzez wystawianie faktur dokumentujących fikcyjne  transakcje gospodarcze  i potwierdzenia ich przyjmowania.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto 16 osób , którym zarzucono  popełnienie  szeregu przestępstw, w tym między innymi :

Bohdanowi B. właścicielowi Firmy Handlowo Usługowej   ( na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowno )

Eleonorze B. m.in. właścicielce Agencji Usługowo Handlowej ( na wolności – środków zapobiegawczych nie stosowano  ),  

Ryszardowi B. m. in. właścicielowi  PHU  ( na wolności – zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenie majątkowego  w kwocie 10 000 zł),

Sławomirowi D.   m. in. właścicielowi SD Studio  ( na wolności –środków zapobiegawczych nie stosowano ),  

m.in. zarzucono , iż :   

- działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc uprawnionymi  do wystawiania dokumentów,    poświadczyli  nieprawdy w fakturach VAT  co do wykonania  na rzecz innych podmiotów usług, poświadczyli  nieprawdę w dowodach wypłaty co do faktu otrzymania zapłaty za wykonane usługi  przez inne podmioty lub dokonania wypłaty za wykonane na rzecz innych podmiotów usługi tj. popełnienie przestępstw z art. 271 § 1 i 3 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonego  karą do 8 lat pozbawienia wolności ) ,

 - posłużenie się  wystawionymi fakturami  VAT  ,  poświadczającymi nieprawdę co do wykonania  usług na rzecz innych  podmiotów, fakturami VAT  wystawionymi przez  inne podmioty   poświadczającymi nieprawdę co do wykonania usług,    dowodami wypłaty  wystawionymi przez inne podmioty,  poświadczające nieprawdę  co do przekazanych pieniędzy oraz  w innymi poświadczającymi nieprawdę  dokumentami , tj.  popełnienie przestępstw z art.  273 kk ( zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności ),  

Wojciechowi P.  właścicielowi  firmy Handlowo-Usługowej  ( na wolności –środków zapobiegawczych nie stosowano ) m.in. zarzucono ,iż :

- działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc uprawnionym  do wystawiania dokumentów,    poświadczył nieprawdy w fakturach VAT  co do wykonania  na rzecz innych podmiotów usług oraz poświadczył  nieprawdę w innych dokumentach co do faktu wykonania usługi  na rzecz innego podmiotu  tj. popełnienie przestępstw z art. 271 § 1 i 3 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonego  karą do 8 lat pozbawienia wolności ) ,  

Wiesławo O. – ( na wolności -  zastosowano   środek zapobiegawczy w postaci  poręczenia  majątkowego w kwocie 100 000 zł ) oraz  Helenie B. - ( na wolności -  zastosowano   środek zapobiegawczy w postaci  poręczenia  majątkowego w kwocie 50 000 zł ) zarzucono m.in :

- dokonanie przestępstwa przywłaszczenia powierzonego mienia  znacznej wartości   na szkodę Hydrobudowy SA , tj. przestępstwa z art. 284 § 2 kk w zb z art. 294 § 1 kk w zb z art. 585 § 1 kks w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art.12 kk ( zagrodzonego kara do 10 lat pozbawienia wolności ).       

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone